Profesor Vladimír Sládeček opustil ÚS, namířeno má do akademické sféry

Ze čtveřice osobností, které na jaře 2013 jmenoval prezident republiky soudci Ústavního soudu, se prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., ujal své funkce jako poslední. I jemu ale funkční období skončilo, a to v neděli 4. června 2023, namířeno má nyní zpět do akademické sféry. Za svého působení u Ústavního soudu (ÚS) byl Vladimír Sládeček soudcem zpravodajem v 3096 řízeních, což je nadprůměrně vysoké číslo. Připravil více než 90 nálezů a uplatnil 46 odlišných stanovisek, plyne z databáze soudu.

 

Před nástupem k ÚS působil Vladimír Sládeček na právnických fakultách v Praze a Olomouci. Odborně se věnoval hlavně správnímu právu. Ačkoliv tím získal status odborníka na správní právo, měl vždy blízko k právu ústavnímu. Dva roky byl tajemníkem poslanecké a expertní komise pro přípravu nové ústavy ČSFR, devět let byl na částečný úvazek asistentem soudce Ústavního soudu, podílel se na vzniku Kanceláře Veřejného ochránce práv a ve své mohutné publikační činnosti se ústavněprávních témat často dotýkal. Když se v roce 2006 stal profesorem na Univerzitě Karlově, bylo jeho jmenování soudcem Ústavního soudu logickým krokem.

Během deseti let, v nichž na Ústavním soudu působil, se stal jedním z pilířů rozhodovací činnosti. Pilířem neokázalým, konzervativním, ale současně nesmírně pevným ve svých názorech. Vladimíra Sládečka bylo možné přehlasovat, ale nebylo možné jej přimět k názorovému obratu o 180 stupňů. Některým drobným návrhům svých kolegů soudců sice vyhověl, ale v zásadních právních názorech se jeho postoje neměnily. Svou soudcovskou roli bral velmi vážně.

Byl přitom soudcem velmi pracovitým. V uplynulých deseti letech byl soudcem zpravodajem v celkem 3096 řízeních, což je číslo, kterého zatím nikdo jiný nedosáhl. Napsal přitom řadu nálezů, které ovlivnily jeho dekádu. Jen pro připomenutí lze zmínit nález, který potvrdil ústavnost školského zákona ohledně nestátních škol  (Pl. ÚS 34/17),  hranici škody pro kriminalizaci určitých jednání v trestním zákoníku (Pl. ÚS 46/18) anebo nedávný nález, jímž Ústavní soud zrušil část zákona o advokacii, protože omezovala právo na právní pomoc (Pl. ÚS 44/21).

„Uteklo to rychle,“ uvedl Vladimír Sládeček v květnu 2023 po jednom ze svých posledních veřejných vyhlášení. Bude se mu stýskat po Brně i některých kolezích. „Všechno někdy končí. I když bych tady třeba i pobyl déle, je to stanoveno na deset let, což si myslím, že je možná krátká doba, ale to je věc spíš nějaké další odborné diskuse,“ dodal. Předpokládá, že nyní bude mít víc času na akademické aktivity.

 

Zdroj: ÚS, ČTK
Foto: archiv ÚS

Go to TOP