ESLP: Rumunsko porušuje lidská práva, když neumožňuje gay svazky

Evropský soud pro lidská práva uvedl ve svém rozsudku ve věci Bohuceanu a Others vs. Romania (Sexual orientation) z 23. května 2023, že Rumunsko porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech, když nemá žádný právní institut pro soužití stejnopohlavních párů. Soudci poukázali také na to, že uzákonění registrovaného partnerství či jiné formy soužití párů téhož pohlaví nijak nepoškozuje práva heterosexuálních párů uzavírat manželství.

 

U ESLP si na rumunskou úpravu stěžovala dvacítka rumunských homosexuálních párů. Podle nich domácí legislativa porušuje jejich práva, protože umožňuje uzavírat jen heterosexuální manželství a to homosexuální výslovně zakazuje,

S tím souhlasili i soudci ESLP, podle kterých právní stav platný v Rumunsku porušuje článek 8 Úmluvy, který zaručuje ochranu soukromého a rodinného života. „Soud připomíná, že členské státy (Rady Evropy) mají povinnost poskytnout právní rámec, který umožní uznání a přiměřenou ochranu homosexuálních svazků,“ uvedl ESLP.

Absencí jakéhokoliv právního institutu pro homosexuální páry Rumunsko podle soudu ve Štrasburku odepírá těmto svazkům řadu společenských a občanských práv, která mají manželé. Podle soudu státy upravují právní uznání homosexuálních svazků různě – od registrovaného partnerství až po zrovnoprávnění manželství.

Rumunsko se může proti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ještě odvolat. Pokud to neudělá a rozsudek se stane pravomocným, bude muset Rumunsko informovat ESLP o tom, jak postupuje v nápravě výtek soudu, uvedla advokátka Iustina Ionescová.

Rumunsko dekriminalizovalo homosexualitu až v roce 2001, napsala agentura Reuters. Část rumunských zákonodárců se opakovaně snažila prosadit zákon, který by umožňoval vznik registrovaných partnerství, ale pokusy byly dosud neúspěšné.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP