Vnitro má připravenou novelu, jež mění stanovování odměn členů samospráv

Ministerstvo vnitra má připravenou obecní novelu, podle které by o odměňování samospráv už nerozhodovala vláda. Odměny by se měly vypočítávat podle vzorce, který vychází z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství a koeficientu podle velikostní kategorie obce a typu funkce. Podle ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana dosavadní úprava nedává smysl. Do odměňování samospráv, od obecních zastupitelů až po starosty či hejtmany, zasáhl 22. května Ústavní soud.

 

ÚS částečně vyhověl návrhu skupiny senátorů a škrtl několik pasáží ze zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze. Zrušil také nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to vše s časovým odkladem do konce letošního roku. Soud tak vytvořil časový prostor pro novelizaci.

Přesnější pravidla odměňování by měly napříště stanovovat přímo zákony, nikoliv až navazující nařízení vlády, plyne z odůvodnění nálezu. „Musí existovat nějaký základ, aby vše neurčovala vláda,“ řekl soudce zpravodaj prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Vít Rakušan poukázal na dlouhodobé úsilí o to, aby o odměňování starostů nerozhodovala vláda. „V návrhu zákona o obcích, který jsme na ministerstvu vnitra připravili, už jsme to napravili. Nejen proto, že je to protiústavní, jak konstatoval Ústavní soud, ale také proto, že to zkrátka nedává smysl,“ napsal na twitteru.

Výše odměn už nebude podle ministerstva vnitra závislá na politické vůli vlády, ale bude se odvíjet od objektivního statistického údaje. „Automatická valorizace nemění stávající systém určování odměn: Uvolnění zastupitelé mají automatický nárok na odměnu, neuvolnění jen na odměnu, kterou jim zastupitelstvo přizná, a to až do maximální stanovené výše,“ popsal Rakušanův úřad. Sdělil, že novelu předloží v nejbližší době.

Senátorům vadilo právě to, že stanovování odměn v samosprávách je plně v rukou exekutivy. Spatřovali v tom rozpor s principy dělby moci. Za senátory jednal Ing. Michael Canov, jinak starosta Chrastavy na Liberecku. Návrh podpořilo 24 členů horní komory. „Do budoucna věřím, že budou odměny v samosprávách stanoveny prostřednictvím zákona, obdobným koeficientem, jako je tomu u ústavních činitelů,“ řekl Michael Canov. Platy ústavních činitelů se odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v celém hospodářství, zákon stanovuje konkrétní výpočtový koeficient.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP