Jan Jakovec: Jsem raději hráč než rozhodčí, proto jsem žalobce, ne soudce

Původně chtěl být soudcem, dokonce měl domluvený nástup na místo justičního čekatele u Okresního soudu v České Lípě. Jak už to ale v životě bývá, jeho další osud ovlivnila náhoda a on se ocitl na prokuratuře. V „roli“ žalobce pak působil (a stále působí) skoro 40 let. V pátek 12. května 2023 převzal JUDr. Jan Jakovec, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, na slavnostním galavečeru Právníka roku 2022 sv. Yva v kategorii Trestní právo.

 

Doktor Jan Jakovec působil na Okresní prokuratuře v Litoměřicích od roku 1983, v roce 1990 byl jmenován krajským prokurátorem v Ústí nad Labem a o čtyři roky později se stal krajským státním zástupcem tamtéž. Významně se podílel na transformaci prokuratury na státní zastupitelství a dlouhodobě byl klíčovou postavou v boji proti kriminalitě v problematickém regionu severních Čech. V dobách, kdy se bojovalo o principy fungování státního zastupitelství, se úspěšně domohl zrušení svého nedůvodného odvolání z funkce. Jako skromný a přátelský člověk však nebyl motivován osobním prospěchem, ale principiálními důvody, což nejlépe prokázal tím, že o několik let později dobrovolně opustil vedoucí funkci a vrátil se „do první linie“ na Okresní státní zastupitelství v Litoměřicích.

 

„Je to téměř 40 let kdy jsem vstoupil do justice a kdy jsem si zvolil své krédo, tedy jako žalobce postavit před soud všechny, kteří tam patří, ale současně – a to bylo neméně důležité – zabránit tomu, aby se před soud dostali ti, co tam nepatří,“ řekl ve svém děkovném vystoupení na slavnostním galavečeru Právníka roku Jan Jakovec. Své díky následně adresoval nejen odborné komisi, která jej vybrala, ale i manželce Ludmile, které jej do brněnského Hotelu International doprovázela: Ze všeho nejvíc chci poděkovat své ženě Ludmile, která je tu se mnou a která od našich studijních let stojí po mém boku – v tom dobrém i v tom špatném. I díky ní jsem dnes tady. Tato cena tedy patří nejen státnímu zastupitelství, doktoru Jakovcovi, ale i Ludmile Jakovcové.“

 

 

 

Při příležitosti udělení ocenění Právník roku 2022 požádala redakce Advokátního deníku doktora Jana Jakovce o krátký rozhovor:

 

Od roku 1990 do roku 2018, tedy takřka 30 let, jste stál v čele žalobců pro Ústecký kraj, nejprve jako krajský prokurátor a posléze krajský státní zástupce. Nyní působíte jako státní zástupce na OSZ v Litoměřicích. Kdybyste dnes byl na začátku své kariéry, volil byste stejnou profesi?

Během studií práv jsem věděl, že chci dělat profesi, ve které budu denně aplikovat právo. Chtěl jsem být soudcem. Na vojně jsem měl domluvený nástup na místo justičního čekatele u Okresního soudu v České Lípě. Jak to někdy bývá, můj další osud ovlivnila náhoda a já se ocitl na prokuratuře. Žalobce vidí celý příběh každé kauzy od počátku, se všemi změnami až do konce. To je na profesi státního zástupce silné a zajímavé. Obhájce to má podobné, ale z jiného úhlu pohledu. Jsem celoživotním sportovcem, a proto je pro mě zajímavější být hráčem než rozhodčím. Takže bych volil stejnou profesi.

 

Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem, resp. státním zástupcem?

Lékařem. Na gymnáziu jsem o studiu medicíny vážně uvažoval. K právům mě nakonec přetáhl zájem o filozofii, historii a mezilidské vztahy.

 

Do letošního dubna jste působil jako člen výkonného výboru Unie státních zástupců ČR. Změnilo se podle Vás nějak za poslední roky směřování a činnost Unie?

Systémově určitě ne. Od počátku spolek na prvním místě obhajuje postavení státního zastupitelství jako instituce, která má své nezastupitelné místo v systému spravedlnosti a která by v konkrétní rozhodovací činnosti neměla podléhat politice. Jako spolek neprosazujeme nic jiného, než co je standardem v civilizované Evropě.

 

Co pro Vás znamená udělení ceny sv. Yva?

Mimořádnou událost. Ocenění má mezi právníky svou váhu. Cenu v minulosti obdrželi někteří lidé, které znám z justičního prostředí nebo které znám osobně a kterých si velice vážím. Celý život se snažím být slušným státním zástupcem, který svou práci dělá co nejlépe a zajímá se o vše, co se týká státního zastupitelství a prosazování spravedlnosti. Pokud si výběrová komise mého počínání všimla a rozhodla se mi cenu udělit, pak si toho velice vážím.

 

 

Děkujeme za rozhovor!

 

 

Redakce AD
Foto: Igor Zehl a archiv Jana Jakovce

Go to TOP