PF MU v Brně pořádá kongres pro zájemce o soudní problematiku

Na první červnové dny připravila Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pro všechny zájemce o soudní problematiku Kongres pro soudní znalce Brno 2023. Součástí programu budou čtyři obsáhlé panelové diskuse, kterých se zúčastní významné osobnosti z různých oblastí znalecké činnosti – zástupci znalecké obce, soudců, státních zástupců, advokátů a ministerstva. Odborným garantem a předsedou vědecké rady Kongresu je uznávaný odborník na soudní problematiku, JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

 

Kongres pro soudní znalce 2023

Termín. 1.–2. června 2023

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, učebna číslo 38, přízemí vpravo

 

Pozvání na kongres přijali například doc. Ing. Aleš Vémola z Ústavu soudního inženýrství VUT Brno, doc. Zdeněk Dufek z Fakulty stavební VUT Brno, MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek z Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně, JUDr. Kateřina Čuhelová z Krajského soudu v Brně, Mgr. Halka Lacinová z Okresního soudu v Litoměřicích, JUDr. Iveta Eichlerová z Krajského státního zastupitelství, Mgr. Helena Hornychová, znalkyně v oboru kriminalistika a písmoznalectví, Ing. Tomáš Krulický z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, znalec v oboru ekonomika a stavebnictví, Ing. Richard Motyčka, JUDr. Veronika Křesťanová, soudkyně Městského soudu v Praze, Mgr. Petra Lukášková z Obvodního soudu pro Prahu 1 a další.

Program kongresu je rozdělen do čtyř bloků, které budou zaměřeny na aktuální otázky znaleckého práva a znalectví, zejména na změny ve znaleckých předpisech, na obory a specializace, šablony znaleckých posudků a problematiku vzájemného respektu znalce a soudce v soudní síni.

Součástí programu je i večerní neformální setkání.

 

Veškeré informace o Kongresu, seznam panelistů a kontakty najdete ZDE, přihlásit se můžete ZDE.

 

Právnická fakulta MU v Brně
Foto: PF MU v Brně

Go to TOP