Přestupkovou část zákona o ochraně spotřebitele možná čeká zpřesnění

Ustanovení o projednávání přestupků v zákoně o ochraně spotřebitele možná čeká zpřesnění. V novele je navrhla skupina koaličních poslanců v čele s PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., podle nichž nynější znění vyvolává právní nejistotu ohledně dozorových orgánů a jejich působnosti.

 

„Současný stav by mohl umožňovat více interpretací, včetně takové, podle které by bylo znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí,“ uvedli předkladatelé v důvodové zprávě. Takový přístup by byl podle nich nepřijatelný a mohl by ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

Nepřesnost vznikla podle autorů novely při dřívější změně zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.). Přestupková část opominula jiné dozorové orgány, k nimž patří Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, živnostenské a celní úřady, Česká národní banka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní veterinární správa, vyplývá z důvodové zprávy. Novela tuto situaci napravuje.

Předlohu nejprve dostane k posouzení vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby novela nabyla účinnosti hned po vyhlášení ve Sbírce zákonů. „Možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem stanovena působnost pro výkon dozoru,“ stojí ve zdůvodnění.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP