Advokátní stáž v Německu je šancí pro českého advokáta nebo advokátku

Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, e. V.) ve spolupráci s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) nabízí v roce 2020 stáž pro jednoho českého advokáta/advokátku, případně advokátního koncipienta v posledním ročníku koncipientské praxe.

Stáž bude probíhat ve dnech 22. 4. – 30. 5. 2020. První část pobytu zahrnuje úvodní seminář o německém a evropském občanském a obchodním právu, ve druhé části budou stážisté docházet na praxi do německých advokátních kanceláří. Stáž bude zakončena jednodenním evaluačním seminářem.


Kdo se může přihlásit? Mladí advokáti/advokátky se zaměřením na občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora složí kandidáti test z německého jazyka). Stáž je připravena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují znalostní podmínky. Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).

Zájemce o stáž prosíme, aby se hlásili u Veroniky Slováčkové z odboru mezinárodních vztahů ČAK, a to e-mailem: international@cak.cz. Přihlášení kandidáti budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční dne 24. října 2018. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách ČAK www.cak.cz v sekci Mezinárodní vztahy – Aktuální informace.

Uzávěrka přihlášek je 20. října 2019.

(red AD)

Go to TOP