Advokáti do dětských domovů – ve spolupráci s NTMd a projektem TO DÁŠ!

O dalším způsobu, jak by advokacie mohla přispět tam, kde je ve společnosti potřeba pomoci, je nový projekt Advokáti do dětských domovů, který Česká advokátní komora připravuje ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem (NTMd) a projektem To dáš!

 

Již řadu let běží pod záštitou České advokátní komory úspěšný projekt Advokáti do škol, v jehož rámci 250 advokátů pomáhá právní gramotností žáků a studentů formou přednášek ve školách. A nyní se rýsuje nová možnost, jak advokáti budou moci pomáhat s praktickými právními znalostmi i dětem z dětských domovů, a usnadnit jim tak vstup do dospělého života, kde na ně jistě čeká řada situací, v nichž se bez základní právní orientace neobejdou. Na základě podnětu z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem (NTMd) a jejich projektem To dáš! připravuje tým z České advokátní komory sérii školení, diskusí a besed s advokáty a advokátkami, ale i dalšími právníky a odborníky na danou problematiku.

„Pro zajištění co největší udržitelnosti a dopadu pomoci bude zvýšená pozornost věnována pracovníkům dětských domovů, kteří v domově mají na starosti více dětí. Tak bude zajištěn přísun právní pomoci dětem, které aktuálně v domovech jsou, ale i těm, které již odešly a staví se na vlastní nohy. Dopad pomoci tak bude vyšší a efektivní.“, uvedla Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Celý projekt má za cíl pomoci pracovníkům dětských domovů orientovat se co nejlépe v každodenních specifických problémech, které pro děti řeší. Cílit však bude zejména na pomoc samotným dětem v období, kdy dětské domovy opouštějí a dostávají se do řady situací, které budou nově muset samy řešit – ať už půjde o nejdůležitější otázky prvních pracovněprávních vztahů, poznatků týkajících se závazků a dluhů, upozornění na nejpodstatnější trestněprávní souvislosti nebo třeba stěžejní témata práva rodinného. Díky tomuto projektu by děti mohly opouštět dětské domovy mnohem lépe připravené na novou etapu svého života, a dostat tak zase o něco větší šanci „to dát“.

Vedle sérií besed a diskusí s dětmi bude paralelně probíhat také proškolování pracovníků dětských domovů. Díky tomu by pak informace, zdroje a znalosti měly být dětem dostupné při jejich každodenní potřebě i v průběhu jejich pobytu v dětských domovech. Součástí projektu bude i vydání brožurky „Právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance“.

 

Pilotní beseda tohoto projektu proběhne už 15. května 2023 v krásných prostorách rotundy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se následně budou konat první přednášky pro pracovníky z šesti dětských domovů – na programu budou témata práva pracovního, rodinného a trestního. Oni týmu České advokátní komory na oplátku pomohou ještě přesně doladit, jaký koncept besed a přednášek bude pro děti nejužitečnější. A pak to spustíme pořádně!

 

 

Chtěli byste se také zapojit?

Protože projekt vnímáme jako nového brášku „Advokátů do škol“, bude proces zapojení podobný. Postačí vyplnění přihlášky, posvěcení ze strany představenstva ČAK (pokud už jej nemáte v rámci projektu Advokáti do škol) a my Vás kontaktujeme, až budeme plánovat něco právě u Vás, ve Vašem regionu. Nebo pomůžeme projekt uskutečnit přímo tam, kde o jeho potřebě budete vědět právě Vy.

A pokud už se účastníte projektu Advokáti do škol, víte, že Vám k přípravě dodáme dostupné zpracované materiály, a navíc Vás na besedy s dětmi zvlášť proškolíme.

Aktuálně zařadíme představení podrobností o projektu Advokáti do dětských domovů na nejbližší školení k Advokátům do škol. To se uskuteční 30. května 2023 hybridní formou. Zúčastnit se ho můžete osobně v Praze, nebo ho můžete sledovat online (na základě četných žádostí bude akce streamována, takže nebude nutné jezdit do hlavního města).

 

Průběžně Vás budeme o vývoji projektu informovat. Těšíme se, že se – pokud je Vám toto téma pomoci dětem z dětských domovů blízké – také zapojíte a budete pomáhat s námi!

 

Přípravný tým projektu ČAK Advokáti do dětských domovů – JUDr. Michala Plachká, LL.M., JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., Mgr. Pavel Kroupa
Ilustrační foto: canva.com, ČAK

Go to TOP