Seminář o uznávání přeshraničního rodičovství se koná 25. dubna v PSP ČR

Seminář o uznávání přeshraničního rodičovství, který je organizován poslankyní Klárou Kocmanovou pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ministra zahraničních věcí Bc. Jana Lipavského, zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a místopředsedkyně poslanecké sněmovny PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., se uskuteční:

 

25. 4. 2023, 10:00-12:30

Místnost E 48 (Konírna), Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Malostranské nám. 7/19

Seminář bude možné sledovat také online ZDE.

 

Cílem semináře je diskutovat problematické aspekty současné právní úpravy, která neposkytuje dostatečnou právní jistotu všem typům rodin. Mimo jiné neumožňuje uznávat osvojení dítěte v zahraničí páry stejného pohlaví a nesezdanými páry pohlaví opačného. Děti takto osvojené tak po přechodu českých hranic de iure ztrácí své rodiče, což přináší zásadní komplikace v každodenním životě těchto rodin (v oblasti nabývání občanství, nároku na výživné/dědictví/dávky sociálního zabezpečení, nejistoty o osudu dítěte při úmrtí rodičů, nedostatečné ochrany v případě hospitalizace dítěte – absence práva na nepřetržitou přítomnost rodičů, na informování o zdravotním stavu, na činění důležitých rozhodnutí v této souvislosti atp.). Na semináři budou diskutovány mimo jiné mezinárodní závazky v této oblasti vyplývající z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a také aktuální návrh Evropské komise, který by zajistil automatické uznávání rodičovství mezi členskými státy EU.

 

Program:

 

09:30 – 10:00 Registrace

 

10:00 – 10:15 Úvodní slovo, stručný úvod do problematiky uznávání rodičovství

Klára Kocmanová – poslankyně, členka výboru pro sociální politiku

Jan Kozubík – asistent poslankyně, autor diplomové práce na téma uznávání cizích rozhodnutí o osvojení

 

10:15 – 10:30 Zkušenost z praxe – dopady neuznání rodičovského vztahu na konkrétní rodiny

Petr Kalla – advokát zastupující páry, jejichž rodičovství nebylo uznáno

 

10:30 – 10:45 Kritický pohled na současnou právní úpravu

Marta Zavadilová – advokátka a vyučující mezinárodního práva soukromého na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 

10:45 – 11:00 (Ne)uznání rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Kateřina Šimáčková – soudkyně Evropského soudu pro lidská práva

 

11:15 – 11:30 Uznávání rodičovství v rámci Evropské Unie

Monika Ladmanová – vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

 

11:30 – 11:45 Uznávání rodičovství pohledem Ministerstva spravedlnosti

Karel Dvořák – náměstek ministra spravedlnosti

Zuzana Fišerová – vrchní ředitelka sekce mezinárodní a evropské spolupráce Ministerstva spravedlnosti

 

11:45 – 12:30 Diskuze

 

Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme o potvrzení osobní účasti do 21. dubna 2023 na e-mail: kozubikj@psp.cz nebo na tomto formuláři. Ke vstupu do budovy Poslanecké sněmovny je třeba mít průkaz totožnosti

 

Zdroj: PSP ČR
Foto: canva.com

Go to TOP