Co je třeba vyřešit v souvislosti s rozvodem? Odpoví dvojice seminářů

Sérii odborných seminářů zaměřených na rozvody, jejich specifika a možné spory i možnosti jejich smírného řešení, ale i na další související témata pořádá v rámci VII. ročníku Pražského právnického jara 2023 Stálá konference českého práva. První „díl“ s názvem Rozvod a manželé se koná 31. března nebo 12. května, druhý seminář Rozvod a děti pak 21. dubna nebo 16. června, vždy v CEVRO Institutu v pražské Jungmannově ulici. Záštitu nad akcemi převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie.

 

Rozvod a manželé (seminář I)

Termín: 31. března nebo 12. května 2023 od 9,30 do 15 hodin* (*vybírejte vždy pouze jeden termín)

Místo konání: CEVRO Institut (místnost č. 205), Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město

Přednášejí: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR a čestný prezident Soudcovské unie, a Mgr. Kryštof Janek, advokát a místopředseda Sekce pro rodinné právo ČAK

Program: formy rozvodů a jejich specifika, specifika „dětného rozvodu“; co vše je třeba vyřešit v souvislosti s rozvodem manželství a čeho se vyvarovat; jaké spory „hrozí“ v souvislosti s rozvodem a jak jim předcházet; mediace a smírná řešeni manželských sporů; nároky manželek a zletilých dětí; úprava práv a povinností k nezletilým dětem; role soudce a advokáta v rozvodovém řízení a při vypořádání mezi manželi; orgán sociálně-právní ochrany dětí a jeho úloha při dětném rozvodu manželství; participační práva dětí

 

Rozvod a děti (seminář II)

Termín: 21. dubna nebo 16. června 2023 od 9,30 do 15 hodin* (*vybírejte vždy pouze jeden termín)

Místo konání: CEVRO Institut (místnost č. 205), Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město

Přednášejí: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR a čestný prezident Soudcovské unie, a Mgr. Kryštof Janek, advokát a místopředseda Sekce pro rodinné právo ČAK

Program: kdy stát (soud) zasahuje do rodinných záležitostí; Úmluva o právech dítěte a Haagská úmluva; koncept nejlepšího zájmu dítěte; ústavně-právní ochrana práv dětí a rodičů; „normální je nesoudit se“ – a o děti především; mediace, rodinná terapie, cochemská praxe; dítě jako hlavní a zároveň slabý účastník soudního řízení; věci péče soudu o nezletilé – obecně; péče o dítě se zvláštním zaměřením na střídavou péči a sdílené rodičovství; společná péče o dítě a péče třetí osoby; výlučná péče jednoho rodiče a osobni styk druhého rodiče s dítětem; rozhodování o výživném a nové trendy při rozhodování o něm; péče soudu o nezletilé se zvláštním zaměřením na věci pro dítě významné, na nichž se rodiče nemohou dohodnout; procesní souvislosti

 

Semináře Rozvod a manželé * Rozvod a děti jsou zaměřené prakticky, s příklady dobré praxe. S ohledem na téma je přínosné absolvovat oba, ale samozřejmě se můžete zúčastnit pouze jednoho z nich.

Kapacita seminářů je omezená! Registrujte se na www.brainteam.cz/rozvod-a-manzele-seminar nebo na e-mailu karova@brainteam.cz. Účast je zdarma.

 

Projekt Servis rodiny je projektem realizovaným obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN.

 

Zdroj: Havlíček Brain Team
Foto: canva.com

Go to TOP