Zákaz prodeje nikotinových sáčků dětem a další zákony podepsal prezident

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 22. února 2023 čtyři zákony: o některých službách informační společnosti, o opatřeních proti šíření teroristického obsahu online, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o ozonové vrstvě a skleníkových plynech.

 

Za nevyžádaná obchodní sdělení bude hrozit pokuta až 100 000 Kč

Za zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresáta bude lidem hrozit pokuta až 100 000 korun. Firmy se za toto provinění vystaví stejně jako dosud až desetimilionové sankci. Sankce za nevyžádaná obchodní sdělení bude ukládat Úřad pro ochranu osobních údajů. Počítá s tím novela zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou 22. února podepsal prezident Miloš Zeman. Předloha převádí do českého zákona pravidla nového evropského nařízení, které se týká problémů při poskytování zprostředkovatelských služeb na internetu.

Novela má zabránit diskriminaci aplikací malých a středních podniků ve prospěch aplikací velkých firem poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb. Řeší také neodůvodněné odstranění podniku z elektronického tržiště nebo jeho špatné umístění ve výsledcích vyhledávání a hodnocení a řazení ve výsledcích vyhledávání. Tato provinění mají být nově také zařazena pod desetimilionovou sankci.

Zákon proti šíření teroristického obsahu na internetu

Policisté budou moci přikázat českým i evropským pronajímatelům serverů pro webové stránky znepřístupnění případného teroristického obsahu. Půjde například o záběry teroristického útoku nebo záznamy poprav.

Zahraniční příkazy bude podle zákona přezkoumávat Ministerstvo vnitra. Správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb bude vykonávat telekomunikační úřad, který také bude projednávat přestupky proti zákonu. Přestupku se poskytovatel dopustí například v případě, že neodstraní teroristický obsah, neznemožní k němu přístup nebo neuplatní zvláštní opatření potom, co je teroristickému obsahu vystaven.

Zákaz prodeje nikotinových sáčků dětem

Obchodníci nebudou smět pod hrozbou peněžitého postihu prodávat nikotinové sáčky dětem. Legálně budou tyto výrobky dostupné jen osobám starším 18 let. Omezení přinese novela zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Prodejci pak dostanou tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.

Novela zavede pro prodej nikotinových sáčků stejná omezení, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení pravidel by fyzické osoby mohly podle závažnosti přestupku dostat pokutu až 150 000 korun, firmám by hrozil až milionový postih.

Zcela zakázán bude prodej nikotinových sáčků například ve zdravotnických zařízeních, ve školách a na akcích pro děti. Související vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která má být účinná od července, omezí obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví také vzhled obalů.

„Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoli, tím spíše u dětí a mladistvých,“ zdůvodnili tvůrci novely omezení prodeje. Závislost na nikotinu vzniká v případě těchto výrobků rychleji než u klasických cigaret.

Zákaz jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny

Zákaz používání jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny přinese vládní novela zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Předloha také prodlužuje z devíti měsíců na rok lhůtu na předání takzvaných regulovaných látek, které poškozují ozonovou vrstvu, k jejich zneškodnění.

Prodloužení lhůty se týká látek, z nichž k nejznámějším patří freony (CFC a HCFC látky) a halony. Regulovaných látek, které se shromažďují k předání ke zneškodnění, je podle předlohy velmi malé množství vzhledem k zákazu jejich výroby, prodeje a užívání od počátku roku 2010. Počet zařízení v provozu, které tyto látky využívají, se stále snižuje. Proto je podle zdůvodnění ekonomicky přijatelnější předávat větší množství regulovaných látek ke zneškodnění najednou a v delším časovém úseku. Novela také rozšiřuje dosavadní zákaz uvádění jednorázových nádob pro fluorované plyny na trh i na jakékoliv nakládání s takovými obaly na území Česka.

Zákony nabývají platnosti 15. dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP