Úřady v cizině odebraly od roku 2010 z rodin 637 českých dětí

Úřady v cizině odebraly od začátku roku 2010 do současnosti 637 dětí z celkem 320 českých rodin žijících v cizině. Nejvíc případů bylo v Británii. Zhruba 37 procent odebraných chlapců a dívek se vrátilo k rodičům nebo šlo k příbuzným v zahraničí i v ČR. Vyplývá to ze statistiky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD), kterou poskytl ředitel úřadu JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. Důvodem odebrání bývá například zanedbání péče, psychické problémy v rodině nebo domácí násilí.

ÚMPOD poskytuje pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí, při mezinárodních adopcích či při přeshraničních rodinných konfliktech. Nejcitlivější z nich jsou takzvané rodičovské mezinárodní únosy, kdy jeden z rodičů potomka odveze za hranice bez souhlasu druhého rodiče. Řeší i některé kauzy odebrání dětí v cizině.

Odebrání se v posledních letech dotýká desítek dětí ročně. Například v roce 2015 šlo o 60 dětí ze 39 rodin, o rok později o 74 dětí ze 44 rodin. Loni šlo o 74 dětí z 39 rodin. Jednoznačně převažují případy ve Velké Británii (534), dále je to Německo (42) a Rakousko (16). V ostatních státech jde o jednotky případů, týká se to například Španělska, Irska, Kanady, Norska, Itálie, Slovenska či Švýcarska.

Nejčastěji jsou děti následně umístěny do pěstounské péče v zahraničí, jde o 28 procent. Značný počet dětí se také vrací k rodičům, a to 21 procent, nebo jsou svěřeny do péče někoho ze širší rodiny v zahraničí nebo v Česku, jde o 16 procent. „Tedy celkem 37 procent dětí se tak v určitém ohledu vrací do původní rodiny. Nutno podotknout, že část případů je stále v řešení. Obecně vnímáme trend tak, že se nám daří s partnerskými orgány akcentovat práci s biologickou rodinou,“ uvedl JUDr. Kapitán.

Důvodem odebrání podle něj nejčastěji bývá zanedbání péče, psychické problémy v rodině, domácí násilí, drogová závislost rodičů nebo trestná činnost rodičů. Kapitán uvedl, že jeho úřad očekává zvýšený počet případů v souvislosti s brexitem, respektive v souvislosti se skončením možnosti registrovat se ve Velké Británii k takzvanému statusu usedlíka.

„Mnoho českých občanů si nevyřídilo podle našich informací tento pobytový status a je tak možné, že v důsledku ztráty nároku na sociální dávky se zhorší jejich životní situace. To se může negativně podepsat na kvalitě péče o děti, což může vést i k nutnosti zásahu ze strany tamních orgánů sociálně-právní ochrany dětí,“ uvedl ředitel úřadu Kapitán.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP