Den obětí trestných činů připomenou majáky, minuta ticha i debaty

Den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii v roce 1990, si 22. února připomíná celá Evropa. Cílem vzpomínkové akce je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů.

 

Velká část obětí trestných činů nesebere dostatek odvahy oznámit násilný čin, čímž rezignuje i na dopadení a potrestání pachatele. Důvodem je především obava ze ztráty kontroly nad dalšími procesy. Oběti se bojí „druhé“ ztráty kontroly nad svým životem. „Oběti trestné činnosti patří k nejzranitelnějším členům společnosti. Proto jsem rád, že Evropský den obětí trestných činů toto důležité téma připomíná. V České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na které se mohou dotyční obrátit, ať je to Probační a mediační služba, Policie ČR anebo neziskový sektor,“ připomíná ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Probační a mediační služba a Policie České republiky, které právě podporu a pomocnou ruku obětem nabízí po celém území republiky, se již tradičně k Evropskému dni obětí trestných činů také připojí. Svou úctu k obětem společně projeví minutou ticha ve středu 22. února 2023 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní i majáky policejních vozů, které se rozsvítí před všemi policejními služebnami. Připraven je také doprovodný program v sedmi městech po celé republice. „V rámci Evropského dne obětí trestných činů chceme připomenout možnost obrátit se na pracovníky našich středisek a poraden, kteří jsou připraveni kdykoli podat obětem trestných činů pomocnou ruku,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Požádat o pomoc nebo odbornou radu mohou aktuálně lidé, kteří se stali obětí trestného činu, v 74 střediscích Probační a mediační služby po celé republice. V průběhu minulého roku navázala Probační a mediační služba spolupráci s celkem 4 843 oběťmi trestných činů. „Stále jde o nezanedbatelný počet osob, které potřebují oporu. Proto podporujeme spolupráci naší Služby jak s policejními interventy, tak s pracovníky dalších institucí, které obětem pomáhají. Budeme rádi, když se 22. února ve 12 hodin zastavíte na bezpečném místě a společně s námi jim vyjádříte úctu a když se připojíte k některé z dalších doprovodných akcí,“ dodává Andrea Matoušková.

 

Setkání s veřejností se uskuteční po celé republice

V rámci letošního Evropského dne obětí trestných činů je Probační a mediační službou a Policií ČR připraven doprovodný program v podobě několika setkání s veřejností po celé republice. Ve vybraných městech proběhnou diskuse se zástupci Probační a mediační služby, Policie ČR a dalšími hosty z řad poskytovatelů pomoci, mezi které patří zejména zástupci neziskového sektoru.

Setkání se uskuteční vždy od 10 do 12 hodin, a to v Ústí nad Labem (Univerzita J. E. Purkyně, aula VIKS), Hradci Králové (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Karla Poláčka), Ostravě (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje), Brně (Krajský úřad jihomoravského kraje, aula Administrativního a školícího střediska JMK), Českých Budějovicích (Magistrát města České Budějovice, sál zastupitelstva), Plzni (Krajský úřad Plzeňského kraje, aula 326) a v Kladně (Magistrát města Kladna, velká zasedací místnost).

 

Podpora obětí napomáhá úspěšnému vyřešení případů

„Policie ČR je veřejností často chápána především jako represivní složka, neméně významnou úlohu však sehráváme i na poli prevence. Jednou z oblastí, kde je naše role nezastupitelná, je bezesporu práce s obětí trestného činu ve snaze o minimalizování dopadů sekundární viktimizace,“ říká policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek.

Vzpomínková akce má především povzbudit oběti, aby se nebály nebo nestyděly přijít oznámit, co se jim stalo. Aby nejen policie mohla konat. Je nutné podporovat spolupráci nejen pro úspěšné vyřešení případu, ale také pro účinnou pomoc oběti. „Ačkoliv je výslech oběti jedním ze zásadních prostředků dokazování, plně si uvědomujeme dopady, které tento procesní úkon na oběť trestného činu může mít. Naším úkolem je, aby byl výslech veden co nejšetrněji, policistou k tomu vyškoleným, jehož chování a přístup k oběti sníží riziko sekundární viktimizace na minimum. Proto klademe v této oblasti velký důraz na tolik potřebné vzdělávání,“ vysvětluje Martin Vondrášek.

„Profesionální pomoc v těžké a krizové životní situaci je zcela zásadní. Mám radost, že zde dlouhodobě velmi dobře funguje vzájemná spolupráce Policie ČR, Probační a mediační služby i neziskového sektoru. Že záleží na pomoci konkrétním lidem, ať už jste státní instituce, anebo nezisková organizace,“ dodává ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

 

Debatu s odborníky nabídne i živé vysílání

Vedle setkání s veřejností chystá Probační a mediační služba s Policií ČR v rámci doprovodného programu také živé vysílání debaty odborníků na téma pomoci obětem trestných činů. Pozvání k diskuzi vedle ředitelky Služby Andrey Matouškové přijali například náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák, pplk. Mgr. Martina Petrovičová z ŘSPP Policie ČR, pplk. Mgr. Jaroslav Hrabálek z OOK ÚSKPV Policie ČR, prezidentka Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petra Vitoušová, psycholožka PhDr. Martina Venglářová nebo vybraní pracovníci Probační a mediační služby. Živé vysílání se uskuteční 22. února 2023 od 10 hodin na facebookové stránce Probační a mediační služby ZDE.

Probační a mediační služba nabízí podporu každému, kdo se cítí být obětí, aniž by na pachatele musel podat trestní oznámení. Pomáhá vyrovnat se s dopady trestných činů, informuje oběti o trestním řízení a o jejich právech, podává základní právní informace o náhradě škody, peněžité pomoci, zastupování zmocněncem, doprovází je na jednání u soudů, policie, úřadů a poskytuje jim psychosociální podporu.

 

Redakce AD, Probační a mediační služba
Foto: canva.com

Go to TOP