EK ČR: Soudní exekutoři odmítli aktuální ministerský návrh tarifu

Sněm soudních exekutorů v Brně jednomyslně odmítl návrh novely exekutorského tarifu předložený Ministerstvem spravedlnosti. Návrh

Sněm soudních exekutorů v Brně jednomyslně odmítl návrh novely exekutorského tarifu předložený Ministerstvem spravedlnosti. Návrh podle nich ohrožuje vymahatelnost práva v České republice. Exekutoři chtějí adekvátní valorizaci náhrad nákladů exekuce.

Nové nastavení tarifu mělo napravit skutečnost, že navzdory silné inflaci a tíživé hospodářské situaci se stávající systém náhrad nákladů exekuce více než 16 let nezměnil. Návrh Ministerstva spravedlnosti neodráží složitost a náročnost výkonu profese exekutora a zvyšující se nároky na odbornost. Nezohledňuje prodražování exekuční činnosti po novelách exekučního řádu (nárůst administrativy a požadavky na kvalifikovanost zaměstnanců).

Sněm soudních exekutorů proto stávající návrh odmítl s tím, že namísto snížení tarifu musí naopak dojít k jeho zvýšení. „Návrh naši situaci neřeší. Náhrady nákladů exekuce navzdory raketové inflaci ve většině případů ministerstvo navrhuje snížit. Náklady na samotné provádění exekucí přitom vzrostly o více než 100 %,“ vysvětluje Mgr. Jan Mlynarčík, prezident EK ČR.

Sněm upozornil také na nerovnosti v ohodnocení právnických profesí. Soudní exekutoři požadují jejich odstranění tak, že dojde k obdobnému procentuálnímu navýšení odměn a paušálních náhrad výdajů jako u ostatních právnických profesí. Práce soudního exekutora a jeho zaměstnanců vyžaduje vysokou míru kvalifikace a profesionality. Tu je nutné ekonomicky ocenit, aby byl exekutor konkurenceschopný na trhu práce. „Dnešní situace navíc tíživěji dopadá na nově jmenované exekutory a na exekutory působící v sociálně znevýhodněných regionech,“ vysvětluje Jan Mlynarčík. Podle něj není důvod k tomu, aby stát určoval odměny soudních exekutorů odlišně od ostatních právnických profesí jen proto, že vykonávají nepopulární činnost. Tu ale ke svému fungování potřebuje každý stát.

Na sněmu v Brně bylo také zvoleno nové složení Kárné, Revizní a Kontrolní komise Exekutorské komory ČR – aktuální složení komisí EK ČR naleznete ZDE.

 

Zdroj: EK ČR
Foto: EK ČR

Go to TOP