Přehled krizových opatření vlády platných od úterý 13. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 z 30. září 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 z 30. září 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin, resp. s účinností od 13. října 2020 do odvolání, o přijetí těchto krizových opatření:

 

Na základně Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN ze dne 12. října 2020 je s platností od úterý 13. října do odvolání zakázán pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště nebo místo ubytování, v prostředcích veřejné dopravy a na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy.

Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou pro prezenční výuku uzavřeny všechny typy škol – školy základní, střední, vysoké, základní umělecké i jazykové… – s výjimkou škol mateřských. Omezen je i provoz středisek volného času a školních družin atd.

Zároveň vláda nařídila hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy s účinností od 14. října 2020 určit školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let , jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, poskytovatelů zdravotních služeb, obecní policie, orgánů veřejného zdraví apod.

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu jsou zakázány hromadné akce, jichž se účastní více než 6 osob, ve vnitřních i vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti a zaměstnanců/spolupracovníků.

Zákaz se vztahuje i na bohoslužby, slavnostní, společenské a sportovní akce apod. Nevztahuje se na svatby, pohřby a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, přičemž od 19. října se smí těchto akcí účastnit maximálně 30 osob.

Dále jsou zakázány všechny kulturní, společenské, sportovní akce a veletrhy, návštěvy zoologických zahrad, muzeí, historických a kulturních objektů atd.

Je také zakázáno pobývat na veřejnosti ve skupinkách větších než 6 osob (s výjimkou členů domácnosti a dalších jmenovaných skupin osob), osoby jsou při to povinny zachovávat odstup nejméně 2 metry, je-li to možné.

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu budou také zcela uzavřeny restaurace a bary, platit bude zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

V nákupních centrech s prodejní plochou nad 5000 m2 bude omezeno použití míst určených k odpočinku tak, aby se zde nemohli shromažďovat lidé, nebude tu také poskytováno bezdrátové připojení na internet.

Vstup do nákupních center a obchodů je povolen pouze ve skupinkách po 2 osobách, s výjimkou osob mladších 15 let, které jsou v doprovodu zletilé osoby ze společné domácnosti.

 

Souhrn aktuálně platných mimořádných opatření vlády naleznete ZDE

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb, provozu školských zařízení a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice.

Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.

 

Zdroj: ČTK, Vláda ČR
Foto: Pixabay

 

Go to TOP