Na insolvenčním semináři v Aténách se uvolnilo místo, neváhejte a přihlaste se!

Již v pondělí 23. ledna 2023 se koná v řeckých Aténách mezinárodní seminář „Training of Lawyers on EU instruments in Insolvency Law“,

Již v pondělí 23. ledna 2023 se koná v řeckých Aténách mezinárodní seminář „Training of Lawyers on EU instruments in Insolvency Law“, který v rámci projektu CIVILAW pořádá Nadace ELF (European Lawyers Foundation). Na poslední chvíli se uvolnilo jedno místo, můžete se tedy ještě přihlásit. Ale neváhejte!

 

Seminář Training of Lawyers on EU Instruments in Insolvency Law se zaměří na systémy IRI a BRIS, problematiku příslušnosti v insolvenčním řízení, rozhodné právo, smlouvy a práva v insolvenčním řízení, ochranu třetích stran, uznávání v rámci EU, „vedlejší“ insolvenční řízení, GDPR, rámce pro preventivní restrukturalizaci, oddlužení a zákaz činnosti, jakož i související práva, povinnosti, odpovědnost a komunikaci a nabídne prostor pro diskusi a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v členských státech EU.

Akci připravila – v rámci EU projektu CIVILAW, jehož je Česká advokátní komora partnerem – Nadace ELF (European Lawyers Foundation) společně s osmi evropskými advokátními komorami, semináře se tak zúčastní advokáti z Řecka, Rumunska, Španělska, Katalánska, Itálie, Kypru, Polska a České republiky.

 

Registrační poplatek ve výši 3 600 Kč se hradí České advokátní komoře.
Nadací ELF pak budou účastníkům semináře proplaceny cestovní náklady, a to max. do výše 400 EUR (je třeba doložit originály jízdenek a daňových dokladů/účtenek), a rovněž obdrží příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 EUR (není třeba dokládat).

 

Program  semináře „Training of Lawyers on EU instruments in Insolvency Law“ 

 

 

 

V případě zájmu o účast na akci nebo pro více informací se obracejte na Mgr. Veroniku Slováčkovou, slovackova@cak.cz, Odbor mezinárodních vztahů ČAK. Pro výběr bude rozhodující pořadí doručených přihlášek.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP