Frankofonní Asociace Masaryk oslavila letos své 32. narozeniny

Frankofonní Asociace Masaryk byla založena v roce 1990 s cílem obnovit a rozvíjet francouzsko-české vztahy v právní a soudní oblasti. Jejími otci zakladateli byly před těmi 32 lety významné osobnosti – za francouzskou stranu to byl Robert Badinter, advokát a bývalý ministr spravedlnosti Francie, který se přičinil o zrušení trestu smrti. Za českou stranu pak neméně uznávaný advokát, bývalý předseda Nejvyššího soudu, exministr spravedlnosti a první český ombudsman Otakar Motejl.

Ve svém názvu Asociace nese také odkaz na prvního prezidenta Československa, jenž ztělesňuje hodnoty, které Asociace prosazuje. To se uskutečnilo se souhlasem obou vnuček prezidenta Masaryka tak, aby jméno zakladatele Československa, které nese příklad právního státu, bylo navždy vepsáno do názvu organizace.

Díky Asociaci se podařilo propojit českou a francouzskou justici a navázat pevné vztahy, které dnes již považujeme za samozřejmost. Asociace po celou dobu též úzce spolupracuje i s Českou advokátní komorou a podporuje rozvoj vztahů mezi českými a francouzskými advokáty. Asociace a ČAK společně organizují pro české i francouzské advokáty mezinárodní vzdělávací akce na rozličná témata. Z minulosti lze zmínit konference na podporu např. svobody projevu, ochrany práv na internetu či alternativní řešení sporů.

U příležitosti francouzského a českého předsednictví EU v roce 2022 Asociace ve spolupráci s ČAK zorganizovala konferenci v Paříži, kde došlo i k personální obměně Asociace.

Novými prezidenty se stali Stanislav Balík, advokát a bývalý soudce Ústavního soudu, a Yves Laurin, francouzský advokát.

Novými tajemníky se stali Eva Indruchová a Martin Šíp, advokáti. Pokladníkem Asociace nadále zůstává Marie Martine Veverka.

Nové vedení se shodlo, že je zapotřebí Asociaci modernizovat a i více zpropagovat. Asociace se tak v letošním roce stala členem Francouzsko-české obchodní komory, nově má webové stránky a je aktivní i na sociální síti LinkedIn. Pro nadcházející rok 2023 už připravuje zajímavé společenské a vzdělávací akce, o kterých budou čtenáři zavčas informováni.

Pro více informací: https://www.association-masaryk.com/

Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Foto: zleva Martin Šíp, Matthias Laurin, Yves Laurin, Eva Indruchová, Stanislav Balík, Marie Martine Veverka

Go to TOP