Předběžné opatření soudu bude tématem poslední listopadové přednášky JČP

O nejčastějších chybách v návrzích na nařízení předběžného opatření, podmínkách pro jeho nařízení, o předběžném opatření ve specifických situacích či náhradě škody a újmy z předběžného opatření bude na jedné z posledních letošních přednášek Pražského sdružení Jednoty českých právníků „Předběžné opatření soudu“ hovořit JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR. Online přednáška se koná již v pondělí 28. listopadu 2022 od 16 do 18 hodin, vyhraďte si tedy ve svém programu pár hodin na toto zajímavé téma a včas se přihlaste. 

 

Online přednáška

Předběžné opatření soudu 

Termín: pondělí 28. listopadu 2022 od 16 do 18 hodin

V případě zájmu o prezenční formu přednášky se mohou posluchači dostavit osobně do kanceláře Jednoty českých právníků v budově soudu Ovocný trh 587/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, 2. patro, dv. č.  271.

Přednášející: JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR

 

Program přednášky:

 • Splnění procesních podmínek řízení
 • Nejčastější chyby v návrzích na nařízení předběžného opatření
 • Okamžik rozhodný pro nařízení předběžného patření (změna skutkového stavu po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně)
 • Náhrada škody a újmy z předběžného opatření, význam jistoty, vyslovení nezákonnosti předběžného opatření, jehož účinky pominuly, vyloučení odpovědnosti státu
 • Podmínky pro nařízení předběžného opatření
  • obava o ohrožení výkonu rozhodnutí,
  • potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků
 • Porušení povinnosti uložené předběžným opatřením
 • Předběžná opatření ve specifických situacích [pracovní spory, ochrana osobnosti, péče o nezletilé, domácí násilí, pozůstalostní řízení, exekuční (vykonávací) řízení, řízení dle soudního řádu správního atd.].

Přednáška bude přístupná online s využitím platformy ZOOM. Přihlašovací údaje budou zaslány přihlášeným posluchačům nejpozději den před konáním přednášky.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se je možné

Účastnický poplatek Seminář Odpolední přednáška
Základní 1 800 Kč 500 Kč
Snížený* 1 200 Kč 300 Kč

* Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult uhrazují snížený účastnický poplatek.

 

Souhrnné informace lze získat na www.jednotaceskychpravniku.cz

 

Další informace podá i JUDr. Eva Barešová, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.com

Go to TOP