Vyberte si z nabídky adventních seminářů ČAK

Česká advokátní komora anoncuje volná místa na svých předvánočních seminářích. Dvě akce jsou prezenční, které se budou konat ve školících prostorách ČAK v Myslíkově ulici v Praze 2, poslední je online, takže ji bude možné v adventním čase sledovat z tepla domova nebo kanceláře.

 

Praktické otázky rozhodčího řízení

Termín konání: úterý 29. listopadu 2022, od 09,00 do 13,00 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula v suterénu
Lektor: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., advokát se specializací na mezinárodní právo soukromé, rozhodčí řízení a právo EU

Seminář je určen všem, kteří nejsou odborníky na rozhodčí řízení a mají zájem dozvědět se praktické tipy, proč a jak tento způsob řešení sporů používat. Dozvíte se, jaké jsou hlavní výhody rozhodčího řízení oproti klasickému soudnímu procesu, na co si dát pozor, pro jaké spory se arbitráž hodí a jakými procesními kroky maximalizovat naději na úspěch. Konkrétně se budeme věnovat například otázce, jak správně vybrat rozhodce, – jak by měla vypadat písemná podání, – práci s důkazy, – strategii ústního jednání, – co mají a nemají členové rozhodčích senátů zpravidla rádi apod. Seminář klade důraz na praktické rady vycházející ze zkušeností přednášejícího, který rád zodpoví všechny případné dotazy.

Uzávěrka přihlášek: 24. listopadu 2022, pokud jsou ještě volná místa, je možné se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Stanovení výše škody pro účely sporů

Termín konání: pátek 9. prosince 2022, od 9:00 do 13:30 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8
Lektoři:
Ing. Bohuslav Černoušek, ASA ředitel a zástupce vedoucího v odd. oceňování PricewaterhouseCoopers s více než 15 lety zkušeností s oceňováním podniků a aktiv pro různé účely včetně stanovení škody pro účely sporů v českém i mezinárodním prostředí. Bohuslav je soudem jmenovaný znalec v oboru ekonomika, se specializaci na oceňování podniků a obchodních podílů.

Ing. Kateřina Skryjová, FCCA ředitelka v oddělení forenzních služeb PricewaterhouseCoopers se zaměřením na poradenství při soudních a arbitrážních sporech. Kateřina má více než deset let zkušeností s přípravou znaleckých posudků stanovujících výši škody pro účely sporů jak v českém, tak i mezinárodním prostředí. Připravovala posudky pro české i slovenské soudy a zejména při investičních a komerčních arbitrážích u mezinárodních institucí jako ICSID, UNCITRAL, ICC nebo SCC.

Struktura semináře:

 1. Úvod do problematiky stanovení výše škody • Zasazení do kontextu sporu a lokální specifika • Porozumění klíčovým vstupům – finanční výkazy a podnikatelský plán • Základní přehled přístupů a metod v oceňování
 2. Oceňovací přístupy, limity jejich aplikace a nejčastěji aplikované oceňovací metody • Přístup tržního srovnání • Výnosový přístup • Nákladový přístup
 3. Interaktivní příklad a prostor pro otázky

Uzávěrka přihlášek: 2. prosince 2022, pokud jsou ještě volná místa, je možné se přihlašovat i po termínu (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce)

Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi NS ČR

Termín semináře: čtvrtek 8. prosince 2022, od 09,00 do 16,00 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR


Seminář bude zaměřen na praktická téma, k němuž již existuje bohatá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Témat bude vysvětlena podrobně na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě praktický význam těchto soudních rozhodnutí a jejich použitelnost

Nezbytná cesta:

 • přechodná ustanovení
 • změny v právní úpravě
 • předpoklady povolení nezbytné cesty
 • soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
 • překážky povolení nezbytné cesty
 • praktické otázky spojené s nezbytnou cestou (tzv. vícečetnost pozemků, informační (sdělovací) činnost soudu)
 • finanční nároky spojené s povolením nezbytné cesty
 • rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení

Během online semináře je možné formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

Uzávěrka přihlášek: 5. prosince 2022, pokud jsou ještě volná místa, je možné se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Na všechny semináře je možné se přihlašovat standardně také na stránkách vzdělávacích akcí ČAK, kde jsou k dispozici podrobnější informace nejen k těmto seminářům, ale i dalším, které jsou Odborem výchovy a vzdělávání připravovány.


Redakce AD

Foto: canva.com

Go to TOP