Poslední letošní webinář organizovaný CCBE se bude týkat whistleblowingu

Rada evropských advokátních komor (CCBE) uspořádala v roce 2022 sérii webinářů na různá témata, která jsou důležitá pro advokátní komory a samotné advokáty. Ten minulý se zabýval sledováním a dopadem moderního spywaru na základní lidská práva a zúčastnilo se jej 936 právníků!

 

Nyní organizátoři připravují ve spolupráci s Evropským centrem pro práva whistleblowerů poslední webinář roku 2022, který se bude zabývat „Zkoumáním role právníků ve vztahu k whistleblowingu v Evropské unii“.

Hovořit se bude o právech oznamovatelů, klíčových právních ustanoveních, principech a pojmech, včetně směrnice EU z roku 2019 a vybraných národních zákonech nebo o omezení rizik pro oznamovatele a maximalizace pozitivních dopadů v jednotlivých případech.

Stejně jako v případě předchozích akcí je i tento webinář, který se uskuteční 29. listopadu od 9 do 11 hodin, pro široké publikum advokátů a dalších právnických profesí bezplatný. V programu je odkaz, který mohou advokáti použít k registraci na tuto akci.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK, redakce AD
Foto: OMZ ČAK

Go to TOP