Mezinárodní advokátní komora (IBA) udělila cenu ukrajinským advokátům

Ve dnech 30. října až 4. listopadu 2022 se v Miami koná nejvýznamnější události v právním světě – výroční konference Mezinárodní advokátní komory (IBA). Ta má významnou roli v podpoře rozvoje mezinárodního práva a jeho role v podnikání a společnosti a zároveň poskytuje množství příležitostí k profesnímu rozvoji na světové úrovni. Během slavnostního zahájení konference byla Ukrajinské národní advokátní komoře udělena zvláštní cena IBA, a to za mimořádné vedení a oddanost ochraně lidských práv a právního státu na Ukrajině.

 

V úvodu konference promluvil online k přítomným právníkům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten mimo jiné řekl, že „tato probíhající válka na Ukrajině má již dlouho ozvěny ve všech ostatních částech světa. Někde se valí vlny uprchlíků. Někde hrozí rozsáhlý hladomor v důsledku uměle vyvolané potravinové krize ze strany Ruska. Někde je brutální krize životních nákladů, která žene miliony lidí do chudoby a ničí blahobyt střední třídy i tam, kam Rusko se svou agresí nedosáhne.“„Miliony Ukrajinců utrpěly ztráty v důsledku této války rozpoutané Ruskem – ztratily své blízké, přátele, své domovy. Nejméně desítky tisíc Ukrajinců již zahynuly,“ pokračoval ukrajinský prezident. Ujistil, že ukrajinská armáda dělá vše pro to, aby vytlačila nepřítele ze své vlasti a tím zároveň chránila životy milionů civilistů, které ruští agresoři ohrožují. Zelenskyj zdůraznil, že v tomto úsilí Ukrajincům významně pomáhají partneři ze zahraničí. Prezident Zelenskyj konstatoval, že poslední krok ve válce – i v té ukrajinské – udělají právníci. „Chtěl bych upozornit na to, že tuto válku ukončí právníci – po armádě, po politicích. Ti, kteří se postarají o to, aby všichni viníci teroru byli postaveni před soud a aby všechny škody způsobené Ruskem byly nahrazeny – na úkor majetku samotného státu agresora. Právě taková spravedlnost by měla být koncem zla, které Rusko přineslo,“ řekl prezident Zelenskyj s tím, že dělostřelecké granáty a rakety proti civilistům odpalují konkrétní lidé, nalezené masové hroby plní konkrétní lidé a mučení civilistů mají také na svědomí konkrétní lidé.

Volodymyr Zelenskyj účastníkům konference také sdělil, že Ukrajina s USA a dalšími zahraničními partnery pracuje na vytvoření kompenzačního mechanismu, podle kterého jednou Ruská federace uhradí majetkové škody, které na Ukrajině napáchala. Vedle toho pracuje i na ustavení zvláštního tribunálu na souzení válečných zločinů. V závěru svého vystoupení ukrajinský prezident právníky vyzval, aby se zapojili do procesu vytváření tohoto tribunálu.

 

Bezprostředně po projevu ukrajinského prezidenta byla místopředsedovi Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA) Valentynu Gvozdiymu udělena zvláštní profesionální cena IBA: za mimořádné vedení a oddanost ochraně lidských práv a právního státu na Ukrajině. Při přebírání ceny Valentyn Gvozdiy poděkoval za vysoké ocenění práce Ukrajinské národní advokátní komory a celé právnické komunity ve válce a zdůraznil, že dnes Ukrajinci bojují za mír, proti teroru a agresi.

„Od začátku války je Ukrajinská národní advokátní komora strážcem lidských práv na Ukrajině a bude i nadále hájit základní hodnoty civilizace a právního státu. Toto ocenění je udělováno téměř 70 000 ukrajinským obhájcům bojujícím za lidská práva na Ukrajině. Jsme vděční IBA za jejich silnou podporu,“ zdůraznil viceprezident UNBA Valentyn Gvozdiy. Při přebírání ceny poděkoval za ocenění práce Ukrajinské národní advokátní komory a celé právnické komunity ve válce a zdůraznil, že dnes Ukrajinci bojují za mír, proti teroru a agresi.

 

K udělení významného ocenění poblahopřál místopředsedovi UNBA Valentynu Gvozdiymu osobně, ale také prostřednictvím Twitteru, i předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M. Ocenil také, že Valentyn Gvozdiy nikdy nezapomeneme zmínit pomoc českých advokátů, kteří byli prvními, kdo ihned po začátku okupace nabídli ukrajinským kolegům svou pomoc.

 

Prezidentka UNBA Lydia Izovitová (na snímku) ocenila pomoc České advokátní komory, respektive českých advokátek a advokátů, kteří se zapojili do projektu ADVOKÁTI NA POMOC UKRAJINĚ, již v květnu tohoto roku, kdy při návštěvě Prahy předala v průběhu slavnostního galavečera soutěže Právník roku předsedovi ČAK Robertu Němcovi zvláštní vyznamenání, medaili NAAU (Rodina držitelů titulu Právník roku se rozroste o 10 jmen právnických osobností – YouTube).

 

 

 

 

Výroční konference v Miami (USA) začala 30. října a potrvá do 4. listopadu. Toto přední fórum se koná pro právníky z celého světa, aby sdíleli znalosti, navazovali kontakty a rozvíjeli podnikání (program konference naleznete ZDE).

 


Mezinárodní advokátní komora (IBA – International Bar Association) byla založena v roce 1947 a je největší globální organizací sdružující individuální advokáty a zástupce dalších právnických profesí (podnikové právníky, soudce, akademiky a další) a advokátní komory. Aktuálně sdružuje cca 80 000 individuálních členů a přes 190 advokátních komor ve více než 160 zemích světa. Mezi základní cíle IBA patří prosazovat a umožňovat výměnu informací mezi profesními organizacemi právníků na celém světě, podporovat nezávislost justice a právo advokátů na to, aby mohli svoji profesi vykonávat bez ovlivňování ze strany státu, prosazovat dodržování lidských práv a chránit příslušníky právnických profesí proti zásahům do jejich lidských práv. Těchto cílů IBA dosahuje svými aktivitami, které lze rozdělit do tří oblastí: poskytování služeb individuálním členům prostřednictvím divizí a výborů, podpora činností advokátních komor, zejména komor v rozvíjejících se zemích a konečně podpora lidských práv advokátů. IBA má svou kancelář v Londýně, a dále v Soulu (pro Asii), v Sao Paulu (pro Latinskou Ameriku), ve Washingtonu (pro Severní Ameriku) a v Haagu (při Mezinárodním trestním soudu). ČAK je členem IBA. Zástupcem ČAK v IBA je JUDr. Dagmar Dubecká a JUDr. Robert Němec LL.M.

 

Redakce AD
Zdroj: ibanet.org, archiv ČAK

Go to TOP