Obnovení lustrační povinnosti pro členy vlády i jejich náměstky projedná vláda

Členové vlády i jejich náměstci by měli mít znovu povinnost prokázat se před jmenováním do funkce čistým lustračním osvědčením. Počítá s tím návrh Ministerstva vnitra, který tento týden projedná vláda. Lustrační zákon se v minulosti na členy vlády vztahoval, povinnost však zanikla po přijetí zákona o státní službě. Podle Ministerstva vnitra kvůli nynější právní úpravě vznikají neodůvodněné rozdíly.


„Podle platné právní úpravy vznikají neodůvodněné rozdíly v prokazování skutečností souvisejících s totalitním režimem, kdy na osoby, které mají politickou i odbornou rozhodovací pravomoc, se lustrační zákon nevztahuje, na jejich podřízené, jejichž pravomoc rozhodovat je omezenější, však ano,“
uvedlo Ministerstvo vnitra (MV) v předkládací zprávě. Cílem je podle něho posílení právní jistoty demokratického státu a znovunaplnění původního záměru zákona.

Materiál jde na vládu s rozporem, Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo, aby se lustrační povinnost vztahovala i na hejtmany a pražského primátora. Podle Ministerstva vnitra však není důvod po tolika letech rozšiřovat působnost zákona na funkcionáře, kteří doposud osvědčení nepotřebovali.

Ministerstvo v novele také navrhuje umožnit žádat o osvědčení také elektronicky a poplatek zaplatit bezhotovostně. V současnosti může žadatel o vydání lustračního osvědčení žádat jen v listinné podobě a správní poplatek uhradit pouze kolkovou známkou.

Server Aktuálně.cz na začátku října napsal, že proti návrhu vnitra se postavila Legislativní rada vlády. Kritizovala, že zpřísnění má být selektivní, aniž by výběrovost byla jakkoliv zdůvodněna. Aby byly rozdíly zahlazeny, musel by se podle členů rady zákon vztahovat i na prezidenta, členy parlamentu, hejtmany a starosty. „Je-li věcný důvod pro působnost lustračního zákona vůči členům vlády, je stejný důvod v případě vyjmenovaných činitelů,“ cituje ze zprávy člena LRV docenta JUDr. Jana Kudrny, Ph.D., server.

Členové rady také podle webu upozornili na nálezy Ústavního soudu (ÚS) z let 2001 a 2008, podle kterých se potřeba lustračního zákona postupem času snižuje a jeho zpřísnění by tak podle nich nebylo v souladu s ústavním pořádkem a potažmo i právem EU, protože z evropských norem pro postkomunistické země a jejich lustrační zákony vyplývá, že mají posuzovat míru selhání každého jednotlivce před rokem 1989 individuálně. A s tím novela, kterou by vláda měla projednávat ve čtvrtek 27. října, nepočítá.

Podle důvodové zprávy materiálu je ale návrh v souladu s rozhodnutími ÚS. „Pokud jsou stále dané dostatečně vážné a významné důvody pro povinnost prokazovat splnění předpokladů pro výkon funkce u představených podle zákona o státní službě a vedoucích zaměstnanců podle zákoníku práce, pak jsou tyto důvody o to vážnější a významnější pro členy vlády (náměstky členů vlády),“ napsalo MV.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP