HBT zve na konferenci Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací

Hodnocení dopadů evropské politiky ESG a udržitelnosti do tuzemské legislativy a právního prostředí je tématem konference „Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací“ pořádané společností Havlíček Brain Team v rámci XI. ročníku projektu Stálé konference českého práva v pátek 21. října 2022 od 9:00 hodin ve Vlasteneckém sále pražského Karolina. Záštitu nad akcí převzal místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petr Šuk.

 

Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací

21. října 2022 od 9:00 do 16:00 hod.

Vlastenecký sál Karolina Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město

 

 

 

Program konference je rozdělen do čtyř základních bloků: Ideové a věcné základy ESG, ESG legislativa, ESG a soukromé právo, ESG a veřejné právo.

 

ESG (Environmental, Social, and Governance) je koncept, který se opírá o nové požadavky společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Ve firemním prostředí znamená hodnocení kolektivní odpovědnosti v oblasti sociálních a environmentálních faktorů.

Konference se zaměří na hodnocení dopadů evropské politiky ESG a udržitelnosti do tuzemské legislativy a právního prostředí. Špičkoví odborníci seznámí veřejnost s novými povinnostmi, které ESG přináší podnikatelům a korporacím, upozorní na zásadní změny v oblasti péče řádného hospodáře a řízení obchodních společností, jakož i na změny povinností při hospodaření s veřejnými prostředky, předloží některá doporučení pro veřejný sektor a korporace, jak se na nové povinnosti připravit, a vymezí legislativní problémy, které bude potřeba při implementaci evropské legislativy v oblasti ESG do české legislativy vyřešit.

Informace o platbě: Základní účastnický poplatek činí 2 400 Kč včetně DPH. Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 21101.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: peskova@brainteam.cz. Daňové doklady jsou zasílány elektronicky.

 

Registrace na konferenci je možná také na e-shopu ZDE.

 

 

 

Redakce AD, Havlíček Brain Team
Foto: canva.com

Go to TOP