JUDr. Zdenko Auředníček, „David proti obru lidské hlouposti a zloby“

Zítra, dne 20. září 2022 si u rekonstruované rodinné hrobky mj. Anny a Zdenko Auředníčkových připomeneme 90. výročí úmrtí velikána české advokacie JUDr. Zdenko Auředníčka. Velikána, jenž díky mixu společenského antisemitismu, xenofobie a rasistických předsudků výrazně determinujících chod justice, téměř upadl v zapomnění. Neprávem!

 

Jeho letitá, vysoce odborná a zároveň odvážná a eticky nekompromisní obhajoba Leopolda Hilsnera (vražda v Polné), od níž neustoupil ani poté, co jej „čeští vlastenci“ vyhnali z Čech, by měla být stálým a výjimečně inspirativním příkladem nejen pro advokáty a jimi prosazované základní principy vedení obhajoby, ale zároveň jedním ze základních kamenů při formování právního vědomí společnosti. A jsou to právě události těchto dnů, které význam takových základních kamenů umocňují!

V souvislosti s Hilsneriádou je povětšinou zmiňován T. G. Masaryk. Ale byl to obhájce ex offo Zdenko Auředníček, který po dobu 19 let (!) neúnavně a za cenu totálního zchudnutí a vynuceného odchodu do Vídně prosazoval (a prosadil) propuštění nevinného klienta na svobodu, původně pravomocně odsouzeného k trestu smrti provazem.

Historik Bohumil Černý nazval JUDr. Auředníčka „Davidem proti obru lidské hlouposti a zloby“ a jsem pyšný na to, že jsme, tj. Česká advokátní komora a Unie obhájců, připomenutím jeho osobnosti a zároveň podílem na obnovení rodinné hrobky zařadili tohoto „Davida“ mezi již známé advokátní „Goliáše“.

 

JUDr. Vladimír Jirousek
advokát a expředseda ČAK

 

Advokátní deník při zítřejší pietním aktu nebude chybět a přinese podrobnou zprávu!

 

Go to TOP