Vláda navrhla novelu energetického zákona, zjednoduší výpovědi smluv

Spotřebitelé by mohli už během jednoho měsíce vypovědět smlouvy na dodávky elektřiny a plynu v případě, že za tyto energie platí ceny odvozené nebo přímo závislé od cen na burzách, tedy takzvané spotové ceny. Navrhla to vláda v novele zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), kterou předložila poslancům. Jde o novelu, která má vládě umožnit, aby stanovila maximální ceny plynu a elektřiny. Sněmovna ji má schvalovat v pátek zrychleně ve stavu legislativní nouze. Opatření má víc chránit spotřebitele. Ceny elektřiny na burzách v poslední době dosahovaly rekordních hodnot.

 

Právo vypovědět smlouvu se spotovými cenami během měsíce budou mít pouze spotřebitelé, tedy nikoli například firmy. Bude se to týkat smluv na dobu určitou i neurčitou. Vláda uvádí, že toto opatření má zajistit účinnou ochranu zranitelných zákazníků před kontrakty, které mohou podléhat cenovým výkyvům z důvodu nestability trhů.

Pokud bude ve smlouvě ujednání, které umožní dodavateli změnit sjednanou cenu elektřiny nebo plynu na cenu podle vývoje na burze, a to bez výslovného souhlasu spotřebitele, nebude se k takovému ujednání přihlížet.

Energetický regulační úřad minulý týden varoval před tím, že se řada dodavatelů energií snaží převést zákazníky z běžných ceníkových či fixovaných produktů na takzvané spotové ceny, tedy okamžité tržní ceny, které se neustále mění. Protože způsob stanovení ceny dodavatelé často mění jednostranným oznámením, podobně jako by šlo o prostou úpravu ceníku, může být tento postup podle ERÚ v rozporu se zákonem. Úřad před spotovými produkty opakovaně varuje.

Předkládaná vládní novela také zavádí novou povinnost dodavatelů energií informovat spotřebitele o náhradních způsobech, jak předejít přerušení dodávek elektřiny, plynu a tepla v případě, že neplní své platební povinnosti. Dodavatel by měl mít také povinnost informovat spotřebitele o podmínkách, za jakých může získat dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi určené k pokrytí nákladů na bydlení a živobytí. Tyto informace mu bude muset sdělit nejméně 30 dní před požadovaným dnem přerušení dodávek.

Vláda bude moci zastropovat ceny elektřiny a plynu v případě takzvané mimořádné tržní situace. V předchozí novele energetického zákona z letošního léta, kterou se zaváděl úsporný tarif pro domácnosti, vláda uvedla, že „mimořádnou tržní situací se rozumí stav, kdy se podstatná část občanů státu dostává do vážných finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo zemního plynu a tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení.“

Novelu energetického zákona, která umožní vládě v případě mimořádné tržní situace stanovit maximální ceny elektřiny a plynu, má Poslanecká sněmovna zrychleně schvalovat v pátek 16. září. A s ní další schválený vládní návrh – na prodloužení snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr do konce příštího roku, zatím platí do konce září. Následně by 20. září měly být projednány v Senátu tak, aby kontinuálně i po 30. září byla spotřební daň na naftu na evropsky nejnižší povolené úrovni. Obě novely by musely vyjít ve sbírce zákonů do konce září.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP