NSS vyhověl žádosti ombudsmana v kauze Šantovka Tower

Dne 29. srpna 2022 informovala Kancelář veřejného ochránce práv o tom, že ombudsman JUDr. Stanislav Křeček obdržel usnesení Nejvyššího správního soudu o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, kterou podal proti unesení olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě ve věci rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower v Olomouci. Díky odkladnému účinku nesmí Magistrát města Olomouce až do skončení řízení o kasační stížnosti vydat investorovi stavební povolení.

 

Veřejný ochránce práv chtěl žádostí o přiznání odkladného účinku předejít tomu, že by olomoucký Magistrát vydal investorovi stavební povolení dřív, než skončí soudní řízení o kasační stížnosti. Po vydání stavebního povolení by totiž investor mohl podle platné právní úpravy začít stavět a dále pokračovat bez ohledu na případný úspěch kasační stížnosti ombudsmana u NSS. V takovém případě by podle ombudsmana bylo i vítězství u soudu fakticky bezcenné, protože by druhou největší městskou památkovou rezervaci v ČR postihla újma, kterou by již nebylo možné napravit.

„Jsem rád, že Nejvyšší správní soud vyhověl mé žádosti o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a účinky březnového usnesení olomouckého krajského soudu pozastavil. Nejvyšší správní soud přijal naši argumentaci, že dočasná újma, která může vzniknout investorovi tím, že momentálně nemůže pokračovat ve svém stavebním záměru, nemůže převážit nad případným již nevratným poškozením historicky cenné oblasti centra Olomouce,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Žalobou ve veřejném zájmu se ombudsman u olomoucké pobočky ostravského krajského soudu domáhal zrušení územního rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower vydaného olomouckým Magistrátem. Umístění výškové budovy v sousedství městské památkové rezervace podle něj současně porušuje hned několik veřejných zájmů. Kromě zájmu na ochraně Městské památkové rezervace Olomouc a na zachování hodnot území města Olomouce, které chrání olomoucký územní plán, jde podle ombudsmana také o veřejný zájem na ochraně životního prostředí, a v neposlední řadě také o veřejný zájem na nestranném rozhodování orgánu státní správy.

Krajský soud se ale žalobou věcně nezabýval a letos na jaře ji odmítl jako nepřípustnou. Podle soudu ombudsman jako žalobce neprokázal takzvaný závažný veřejný zájem a nebyl tedy vůbec oprávněný žalobu podat. Právě proti tomuto rozhodnutí krajského soudu se teď veřejný ochránce práv brání kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

Usnesení NSS o přiznání odkladného účinku

Kasační stížnost

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: vizualizace krasnaolomouc.cz

Go to TOP