CERTOO: Ochrana duševního vlastnictví za pomoci moderní technologie

Z jakého důvodu je v oblasti práva duševního vlastnictví důležitá prevence? Jak může každý z nás jednoduše chránit svá autorská díla? A mohou tuto ochranu usnadnit moderní technologie? Na tyto a další otázky odpověděli v úterý 30. srpna 2022 na společné tiskové konferenci, na níž představili projekt Certoo, zástupci advokátní kanceláře HAVEL& PARTNERS, technologické společnosti Artinii a Atelieru SAD.

 

V úvodu tiskové konference představil expert na duševní vlastnictví Mgr. Ivan Rámeš z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS možnosti ochrany duševního vlastnictví. Ty jsou aktuálně dvě: ochranná známka a notářský zápis, který je ale finančně náročný. „Vnímali jsme mezeru na trhu, a proto přicházíme s produktem Certoo, který dokáže na bázi blockchainu osvědčit, že autor k určitému datu disponoval autorským dílem. Náklady na něj jsou až 100x nižší, než jsou notářské poplatky,“ přiblížil podnět ke vzniku Certoo Ivan Rámeš. „Tento produkt je navíc využitelný i v mezinárodním měřítku,“ dodal.

Nový nástroj umožňuje ověření autorství bez nutnosti zásahu centrální autority. Nabízí nejenom zkrácení doby celého procesu, ale reaguje i na skutečnost, že právní systémy často neumožňují autorská díla ochránit registrací do veřejného rejstříku. Pak se autor může u soudu snadno dostat do tzv. důkazní nouze, když není schopen prokázat své autorství. Certoo takovým problémům dokáže efektivně předcházet.

Samotné fungování Certoo popsal jeho kolega Mgr. Pavel Amler. „Výhodou Certoo je fakt, že v něm lze během několika málo vteřin zaregistrovat cokoliv, co lze převést do elektronické podoby (fotografie, hudbu, video, text..). Po zaregistrování a nahrání souboru Certoo soubor vytvoří originální hash (digitální záznam v podobě zašifrovaného kódu), nahraje ho na blockchain – kde si můžete zpětně ověřit, že nebyl změněn,“ řekl Pavel Amler a ukázal „krok za krokem“, jak dílo na Certoo nahrát. „Nahrané soubory se ukážou v rozhraní Certoo a autor obdrží na svůj e-mail certifikát. V případě potřeby, například pro soud, má tak důkaz, že byl v určitém okamžiku vlastníkem díla,“ pokračoval.

Fungování Certoo z technologické stránky přiblížil technologický expert Vít Krajíček, spoluzakladatel společnosti Artinii. „Uvažovali jsme, jak to udělat jednoduše. Blockchain nám k tomu dal příležitost, je to úžasná, neměnitelná databáze – technologie založená na zápisu informací do jednotlivých datových bloků (block), jež jsou vzájemně zřetězeny (chain). Každá nová informace vzniká tak, že se zapíše informace předchozí. Informaci nelze vymazat, je neměnitelná… Blockchain je transparentní, to znamená, že si tam můžete veškeré informace přečíst, když víte jak… Proto je Certoo tak spolehlivé a nahrání na něj obstojí jako spolehlivý důkaz,“ uvedl Vít Krajíček.

 

 

      

 

       

 

Certoo tedy chrání vlastnictví nahraných dokumentů pomocí nevyvratitelného blockchain časového razítka a certifikátu o vlastnictví, které mohou sloužit jako platné důkazy u soudu. Nahraný soubor je navíc v systému „držen“ pod dobu nejméně 10 let.

Svou zkušenost s vedením sporu ohledně autorství architektonického objektu popsal jednatel společnosti Atelier SAD Jerry Koza. Ten svou soudní při, která se týkala nedovoleného kopírování autorského návrhu, vyhrál jen díky tomu, že si veškerou dokumentaci k projektu zaslal poštou na svou adresu, a tak své dílo ochránil. „Jsem rád, že to teď budou moci dělat daleko bezpečněji a moderně přes Certoo,“ vyzdvihl Jerry Koza výhody Certoo.

V závěru konference pak hosté zodpověděli ještě několik dotazů týkajících se praktického využití Certoo běžným uživatelem, který nevykonává žádnou uměleckou profesi, formátů souborů, jež lze do Certoo nahrát, uznávání tohoto elektronického důkazu soudy v zahraničí, ceny služby za jednotlivou nahrávku či možnosti zneužití dat uložených na blockchainu jinou osobou.

Redakce AD, HAVEL & PARTNERS
Foto: redakce AD

Go to TOP