NSS vyhověl stížnosti e-shopu, zákaz prodeje o svátcích pro výdejny neplatí!

Zákaz prodeje o státních svátcích nedopadá na výdejny e-shopů, včetně těch velkých. Nejvyšší správní soud (NSS) tento týden vyhověl kasační stížnosti společnosti Alza.cz, a postavil se tak proti právnímu názoru České obchodní inspekce (ČOI), a to opakovaně, poprvé to bylo v červenci loňského roku.

 

Žalobkyně měla dopustit spáchání přestupku tím, že v den státního svátku dne 26. 12. 2018 v provozovně na adrese Komunardů 1, 170 00 Praha 7, jejíž prodejní plocha přesahuje 200 m2, uskutečňovala maloobchodní prodej výrobků spočívající v uzavírání kupních smluv a plnění uzavřených kupních smluv odevzdáním předmětu koupě. Za spáchání tohoto přestupku byla žalobkyni podle § 3 odst. 2 zákona o prodejní době ve spojení s § 93 odst. 1 a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, uložena pokuta ve výši 500 000 Kč.

„U zboží zakoupeného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu jeho pouhé vydání v provozovně, i včetně uskutečnění případné platby za zboží v provozovně, nelze považovat za prodej v maloobchodě či v provozovně ve smyslu § 1 odst. 1, resp. § 3 odst. 1 zákona o prodejní době, neboť rozhodující fáze prodeje (uzavření kupní smlouvy) se neuskutečnila v provozovně, nýbrž na internetových stránkách. Samotné otevření provozovny pouze pro výdej zboží zakoupeného zákazníky přes e-shop nepředstavuje porušení označených ustanovení zákona o prodejní době,“ stojí v rozsudku NSS, který se tím ztotožnil s tvrzením stěžovatelky.

Nejvyšší správní soud předeslal, že skutkově i právně obdobnými případy se zabýval v nedávných rozsudcích ze dne 12. 7. 2021, č. j. 4 As 349/2020–63, ze dne 30. 7. 2021, č. j. 5 As 92/2020–39, ze dne 6. 8. 2021, č. j. 5 As 120/2020–53 a č. j. 5 As 158/2020–56. S ohledem na obdobu kasačních námitek i argumentaci obou účastníků při posouzení nyní rozhodované věci vycházel Nejvyšší správní soud ze závěrů v uvedených rozsudcích učiněných a v podrobnostech na ně odkázal.

 

Zdroj: NSS
Foto: canva.com

 

Go to TOP