Česká justice dosáhla v loňském roce v rámci EU vynikajících výsledků

Pravidelnou hodnotící zprávu o stavu kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů členských zemí Evropské unie „EU Justice Scoreboard“ zveřejnila v závěru minulého týdne Evropská komise. Zprávu připravuje každoročně ve spolupráci s kontaktními osobami za národní soudní systémy.

Kvantitativní údaje o nezávislosti, kvalitě a účinnosti soudních systémů ve všech členských státech, které Komise zjistila, budou sloužit k podpoře efektivního fungování justice v rámci Evropské unie a jako podklad pro vytvoření Zprávy Evropské unie o stavu právního státu, která si jako jedna z hlavních iniciativ EK pro rok 2020 klade za cíl poskytnout souhrnné informace o klíčovém vývoji v členských zemích a tím jako preventivní nástroj sloužit ke sledování výzev v oblasti právního státu a vzájemného sdílení dobré praxe. To může posílit vzájemnou důvěru v Evropské unii a přispět k dalšímu rozvoji prostředí přívětivého pro podnikání a investice. Hodnotící zpráva „EU Justice Scoreboard 2020“ proto představuje klíčový komponent unijní politiky na podporu zásad právního státu.

Srovnávací přehled při hodnocení efektivnosti soudních systémů sleduje mimo jiné tyto ukazatele – délku řízení či počet vyřízených věcí. Kvalitu hodnotí kupříkladu pomocí indikátorů jako je přístupnost, sledování činnosti soudů či jejich vzdělávání. Při evaluaci nezávislosti hraje klíčovou roli vnímání nezávislosti veřejností a záruky nezávislosti. Aktuální vydání rozšířilo a upřesnilo některé zkoumané ukazatele, kupříkladu výši soudních poplatků v obchodních věcech, přístupnost rozsudků soudů ve strojově čitelném formátu či vstřícnost justice k dětem.

Hlavním zjištěním aktuálního vydání hodnotící zprávy je kontinuální pozitivní vývoj v oblasti efektivnosti soudních systémů ve většině členských států Evropské unie Do budoucna ale přetrvávají výzvy, pokud jde o zajištění vysoké důvěry veřejnosti v právní systémy zejména těch členských států, v nichž mohou být ohroženy záruky nezávislosti soudů a soudců.

Z údajů, které se týkají České republiky, plynou tyto dílčí závěry:

  • V rámci 27 států členských států Evropské unie zaujímá Česká republika celkově šestou příčku při srovnání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů. ČR tak obsadila o jednu příčku lepší umístění než v loňském roce.
  • Délka řízení na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech zůstala nižší než 200 dnů, což představuje pátý nejlepší výsledek v Evropské unii. Oproti loňskému roku tak došlo ke zlepšení o dvě místa.
  • České soudy každoročně vyřizují o něco více věcí, než kolik jim za tentýž rok nově napadnulo. To umisťuje ČR na devátou příčku v rámci Evropské unie. Celkový počet nevyřízených věcí před českými soudy tak má mírně klesající tendenci.
  • Dílčí nedostatky má české soudnictví v oblasti dostupnosti informací, např. pokud jde o jejich přístupnost osobám se zrakovým či sluchovým postižením. Prostor pro zlepšení lze spatřovat i v oblasti bezplatného zpřístupňování soudních rozhodnutí s příslušnými metadaty z elektronických databází.
  • České soudnictví představuje v unijním srovnání spíše nižší finanční zátěž v přepočtu na jednoho obyvatele, v případě České republiky se konkrétně jedná o 9. nejnižší náklady.
  • Dlouhodobě dochází ke zlepšení vnímání nezávislosti českých soudů a soudců, a to jak ze strany obecné veřejnosti, tak ze strany obchodních společností. Více než 55 % respondentů vnímá nezávislost českých soudů a soudců pozitivně. To je zhruba o 5 % více než v loňském roce.

Hodnotící zpráva „EU Justice Scoreboard“ přestavuje srovnávací přehled soudních systémů jednotlivých členských států EU a každoročně ji připravuje Evropská komise v součinnosti s kontaktními osobami za národní soudní systémy. Při získávání kvantitativních údajů spolupracuje primárně s Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ), sběru údajů se nicméně účastní i další spolupracující subjekty – například Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe), Evropská síť pro hospodářskou soutěž či Eurostat.

 

Zveřejněná zpráva v anglickém jazyce je k dispozici na stránkách Evropské komise.

Prohlédnout si ji můžete i ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: ec.europa.eu

Go to TOP