MS v Praze musí znovu projednat vleklý spor mezi poskytovateli internetu

Po zásahu Nejvyššího soudu (NS) musí Městský soud v Praze znovu projednat vleklý miliardový spor mezi společnostmi Volný a O2 Czech Republic. Společnost Volný si stěžovala na to, že společnost O2 v letech 2004 a 2010 zneužívala své dominantní postavení na trhu internetového ADSL připojení a stlačovala marže. Škodu spočívající v ušlém zisku vyčíslila společnost Volný na čtyři miliardy korun. Nárok včetně příslušenství aktuálně činí zhruba deset miliard korun, uvedl člen správní rady společnosti Volný Martin Dvořák.

 

Městský soud v Praze původně žalobu zamítl, stejným způsobem naložil také Vrchní soud v Praze s odvoláním. Nyní ale Nejvyšší soud svým rozsudkem (dočasně zpřístupněným na úřední desce) vyhověl dovolání společnosti Volný a nařídil Městskému soudu v Praze, aby spor znovu otevřel.

Právní posouzení otázky, zda se společnost O2 mohla ve sporném období dopustit zneužití dominantního postavení formou stlačování marží, je podle Nejvyššího soudu neúplné, a tedy nesprávné. Městský soud se musí problematikou zabývat znovu, zohlední při tom i evropskou judikaturu.

„V dalším řízení je třeba zohlednit (všechny) zjištěné okolnosti, jež jsou rozhodující pro posouzení, zda mohlo dojít (a skutečně došlo) ze strany žalované k tvrzenému zneužití jejího dominantního postavení uplatněním protisoutěžní cenové praktiky stlačování marží (…) a zda v důsledku toho vznikla žalobkyni tvrzená škoda ve formě ušlého zisku,“ stojí v rozsudku.

„Věříme, že po tomto rozsudku bude další soudní řízení probíhat v mezích evropského soutěžního práva a dle řady precedentů z této oblasti a výsledně budeme ve sporu úspěšní. Akcionáři žalované O2 Czech Republic, a. s., se budou muset vypořádat se stále rostoucí hodnotou případné nárokované sumy, která se dnes pohybuje již kolem deseti miliard korun,“ uvedl zástupce společnosti Volný.

„Na konci roku 2003 Volný poskytoval výhodný přístup k internetu téměř jedné třetině českých uživatelů. V té době Telefónica O2 Czech Republic, a. s., svou nezákonnou cenovou politikou zabránila společnosti Volný a ostatním svým konkurentům nabízet zákazníkům cenově zajímavé připojení k internetu prostřednictvím ADSL,“ doplnil Martin Dvořák.

Mluvčí O2 Hany Farghali k rozsudku řekl, že NS postavil své rozhodnutí pouze na jednom sporném bodu. „Měli jsme dalších dvacet argumentů, proč jsme se nedovoleného stlačování marží nedopustili. Ani jeden z nich nebyl napaden,“ uvedl Fargali s tím, že Volný měl stejně jako další konkurenti dostatek prostoru pro svou marži a na O2 se pouze snaží svést svůj neúspěšný podnikatelský záměr.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP