Od ledna 2027 by mohla v ČR fungovat centrální elektronická matrika

Za necelých pět let, přesně k 1. lednu 2027, let by mohl v Česku začít fungovat jednotný matriční informační systém, který mimo jiné umožní propojení matričních dat s dalšími systémy veřejné správy. Podle novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, kterou připravilo Ministerstvo vnitra, vedení matričních knih v listinné podobě zůstane zachováno. Dosavadní vedení elektronických matričních záznamů ale nahradí centralizovaný informační systém, takzvaná e-matrika. Návrh obsahuje také změny v rodinném právu vycházející z matriční praxe.

 

Systém má podle navrhovatelů usnadnit práci s matrikou a výměnu údajů včetně propojení s jinými informačními systémy veřejné správy. Umožní také podat žádost o matriční doklad na jakémkoli matričním úřadu, který jej bude moci s využitím matričního informačního systému rovnou vydat. Matriční doklady bude podle návrhu, který prošel připomínkovým řízením, možné vydávat i v elektronické podobě.

„Podle aktuálního harmonogramu dojde od roku 2025 ke sjednocení formátů dat v dosavadních systémech využívaných pro vedení matriky pomocí výpočetní techniky, samotný matriční informační systém by měl být uveden do provozu 1. ledna 2027,“ uvádí návrh. Před spuštěním systému je podle autorů nutné upravit nekompatibilní systémy matričních úřadů tak, aby dokázaly matriční údaje vedené elektronicky od 1. ledna 2006 sdílet v jednotném formátu. Poté bude možné přenést data do společné databáze.

Mezi změnami, které reagují na matriční praxi v oblasti rodinného práva, figuruje například určení místa matriční události nastalé v dopravním prostředku. V současnosti platí, že příslušný matriční úřad je určený podle místa vyložení novorozence či zemřelého. Nově pokud bude známé místo na cestě, kde k narození nebo úmrtí došlo, určí se příslušnost podle něj. Materiál obsahuje také možnost trojdohody při určování otcovství souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce. Dohoda má usnadnit řešení životní situace bez nutnosti soudu.

Podrobněji upravuje návrh práva nezletilých dětí při určení jména, například v případě adopce. Pracuje se zavedením pravidla, že prohlášení ve věci jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět, další změna by pak byla možná cestou žádosti o změnu jména. Novela zákona o matrikách navrhuje také zavedení možnosti prokázat provedení změny pohlaví potvrzením vydaným příslušným zahraničním zdravotnickým zařízením nebo znaleckým posudkem.

Uzavřít registrované partnerství předpis umožní na žádost povolit kdekoli ve správním obvodu matričního úřadu. Umožnit má také uzavírání manželství v jazyce národnostní menšiny v obcích s více jak desetiprocentním zastoupením dané menšiny za podmínky, že oddávající a matrikář tento jazyk ovládají.

Změny v oblasti rodinného práva by podle návrhu mohly nabýt účinnosti k 1. červenci 2023. Většinu z nich už poslanci probírali v minulém funkčním období Poslanecké sněmovny, předloha ale prošla před rozpuštěním dolní komory pouze prvním čtením a projednáním ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Připomínky z něj nynější předloha podle autorů zohledňuje.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP