Rada vlády pro lidská práva má nové členy, M. Palouše a K. Bendovou

Novými členy Rady vlády pro lidská práva bude matematička Kamila Bendová a pedagog a někdejší diplomat Martin Palouš. Oba byli za komunistického režimu aktivní v disentu. Jejich jmenování schválila ve čtvrtek 14. července 2022 na svém zasedání vláda.

 

Rada vlády pro lidská práva je stálý poradní orgán ministrů v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. V jeho čele stojí premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., místopředsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková.

 

RNDr. Kamila Bendová je vdovou po mluvčím Charty 77 Václavu Bendovi, sama byla aktivní v Chartě 77 či ve Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor matematická analýza. Titul doktor přírodních věd získala v roce 1972, kandidaturu podala v roce 1978 a obhájila v roce 1990. V letech 1969–1992 pracovala jako odborná asistentka v Matematickém ústavu Akademie věd České republiky, v letech 1992–2003 na katedře logiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde učila dějiny logiky a neklasické logiky. Podílela se rovněž na historickém poznání disidentského hnutí v Československu. V letech 2003 až 2013 byla inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Členkou Rady vlády pro lidská práva byla už v letech 2013 až 2017.

 

Doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D., vystudoval na Karlově univerzitě chemii, filozofii a sociální vědy. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1986 byl jejím mluvčím, proto se za minulého režimu živil jako topič nebo uklízeč. V listopadu 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra, o několik měsíců později se stal poslancem Federálního shromáždění. V letech 1990–1992 a 1998–2001 zastával funkci náměstka ministra zahraničí. Byl velvyslancem v USA a od od července 2006 do roku 2011 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku. V letech 2011 až 2012 stál v čele Knihovny Václava Havla. V dubnu 2018 byl zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

V současné době žije převážně ve Spojených státech amerických, kde v Miami přednáší na Floridské mezinárodní univerzitě. Vede studijní program věnující se lidským právům a diplomacii, který nese jméno bývalého disidenta a pozdějšího českého a československého prezidenta Václava Havla.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vláda.cz, Post Bellum (Kamila Bendová), Jindřich Nosek (Martin Palouš)

 

 

Go to TOP