Sněmovna schválila širší možnosti uvalení sankcí i pravomoci FAÚ

Poslanci ve zrychleném režimu schválili dne 7. července novelu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, díky které zřejmě celní správa získá zákonem stanovené výslovné právo zadržet majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce. Bude mít právo zadržet i dopravní prostředek, který takový majetek přepravuje. Státní orgány, Česká národní banka, policie i zpravodajské služby budou mít povinnost poskytnout Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) informace nebo stanovisko kvůli řízení na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí. Novela má především umožnit uvalení mezinárodní sankce na základě nového sankčního zákona, který vláda také předložila Sněmovně.

 

Vláda uvádí, že podle dosavadního znění zákona lze provádět pouze takové mezinárodní sankce, které vyplývají z předpisů EU, rezoluce Rady bezpečnosti OSN nebo z dalších opatřeních přijatých na základě Smlouvy o fungování EU. Zákon je proto nutné rozšířit, aby mohl zavádět sankce i podle nově navrhovaného tuzemského sankčního zákona. Novela má vstoupit v účinnost den po svém vyhlášení ve sbírce.

Předloha zasahuje i do zákonů o azylu a o pobytu cizinců v souvislosti s možností zakázat pobyt osobě na sankčním seznamu. Bude také možné zakázat zadání veřejné zakázky firmě postižené sankcemi. Bude možné zakázat i samotný výběr návrhu v soutěži a bude možné omezit nebo zakázat plnění už zadaných veřejných zakázek. Bude možné omezit nebo zakázat uzavření či plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, tedy ve veřejné dopravě. Porušení sankcí bude trestným činem.

Novela má také vyřešit náklady vzniklé se správou zadrženého majetku. Pokrýt je má poplatek za správu majetku. Základem poplatku je hodnota spravovaného majetku zaokrouhlená na celé tisícikoruny nahoru, přičemž sazba poplatku za správu majetku činí tři procenta ročně z hodnoty majetku. Předloha počítá s tím, že úředníci zapíšou do veřejných rejstříků takzvanou plombu, tedy údaj o omezení nakládání s majetkem. Zákon také nově zpřesní, že majetek zadržený v rámci sankcí bude moci prodat příslušný úřad. Bude možné také prodat tento majetek ve veřejném zájmu.

Novelu musí ještě schválit Senát a následně podepsat prezident.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP