Ministr spravedlnosti chce od kandidáta na šéfa VSZ návrhy reorganizace úřadu

Okresní státní zástupce v Kroměříži Mgr. Radim Daňhel, kterého nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž koncem června navrhl do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci, bude do této funkce jmenován, až představí přijatelný návrh řešení současné nelichotivé situace na VSZ v Olomouci. Na tiskovém brífinku to dnes, tedy 8. července 2022, oznámil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., který se s navrženým kandidátem sešel a seznámil jej s výsledky analýzy a srovnání fungování vrchního státního zastupitelství v Olomouci a v Praze, jež pro olomoucký úřad nedopadlo dobře.

 

Srovnání odhalilo zásadní nedostatky ve fungování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Problémy se objevily jak v hospodaření, tak efektivitě olomouckého úřadu. Kandidát na olomouckého vrchního státního zástupce Mgr. Radim Daňhel má proto během několika dnů předložit návrh na reorganizaci a restrukturalizaci zastupitelství, na jehož základě se ministr spravedlnosti  rozhodne, zda jej jmenuje, či nejmenuje do funkce.

Znepokojující jsou podle ministra spravedlnosti například finanční částky požadované na náhradách škody za nezákonná trestní stíhání v případech řešených olomouckým vrchním zastupitelstvím. Od roku 2012 tato částka dosahuje více než půl miliardy korun.  V porovnání s Prahou podle ministra nefunguje v Olomouci dobře ani Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality a neuspokojivé je i hospodaření olomouckého úřadu, jehož vedení se nepokoušelo o provozní úspory.

„Seznámil jsem pana magistra s těmito výsledky a nastínil mu úkoly, které před ním, jako novým vrchním státním zástupcem, stojí. Nyní očekávám jeho návrhy a záleží na tom, jaká řešení konkrétních záležitostí přinese. O mnohých problémech olomouckého vrchního státního zastupitelství již věděl, ale o některých se dozvěděl až na schůzce dnes. Jinak k jeho osobě nemám žádných výhrad, považuji jej za dobrého kandidáta. Ale před rozhodnutím jsem jej musel seznámit se situací v úřadu a vyžádat si jeho představu o řešení,“ dodal ministr spravedlnosti s tím, že pokud bude pro ministerstvo přijatelná, nic nebrání jmenování Radima Daňhela v horizontu dní.

 

Mgr. Radim Daňhel je zkušeným státním zástupcem, dlouhodobě se specializuje především na majetkovou a hospodářskou kriminalitu a zajišťování výnosů z trestné činnosti.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 a základní vojenské službě působil na Okresním státním zastupitelství Brno-venkov, nejprve jako právní čekatel, od roku 2003 jako státní zástupce. V roce 2006 přešel na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 a roku 2007 pak na Vrchní státní zastupitelství v Praze, kde v letech 2012–2013 zastával funkci ředitele Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality.

Od roku 2013 působí na Okresním státním zastupitelství v Kroměříži, v roce 2020 byl jmenován okresním státním zástupcem v Kroměříži. Je členem Unie státních zástupců.

Mgr. Radim Daňhel by – v případě, že bude do funkce jmenován –  nahradil ve funkci olomouckého vrchního státního zástupce JUDr. Ivo Ištvana, který skončil na vlastní žádost v březnu letošního roku.


Zdroj: justice.cz, NSZ
Foto: AD; NSZ 

Go to TOP