Přijměte účast k diskusi o ochraně práv nedobrovolně hospitalizovaných osob

Pro bono aliance a Česká advokátní komora si dovolují pozvat advokáty na kulatý stůl s tématem Ochrana práv nedobrovolně hospitalizovaných osob, který se bude konat v úterý 26. července 2022,  os 14 do 17 hodin ve Školícím a vzdělávacím centru ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2.

 

 

 

 

 

Nedobrovolná hospitalizace zasahuje velmi intenzivně do práv dané osoby. Zákon proto stanovuje relativně úzce důvody, za kterých je možné k tomuto mimořádnému opatření přistoupit. Kontrola naplnění těchto důvodů je v rukou soudu, který se jimi zabývá ve speciálním zrychleném řízení. K ochraně práv je umístěným osobám ustanovován procesní opatrovník z řad advokátů.

Cílem akce je výměna zkušeností o tom, jak tato řízení probíhají v praxi a jak je reálně zajištěna ochrana práv umístěných osob.


Hlavní příspěvek:

Nedobrovolné hospitalizace v USA – jak se o nich rozhoduje, jak se posuzuje nebezpečnost

Dr. Daniela Kantorová, klinická psycholožka, programová ředitelka The Wright Institute


Diskusní vstupy:

Detenční řízení s lidmi umístěnými v psychiatrických nemocnicích – role advokáta jako procesního opatrovníka

Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, Pro bono aliance, Právník roku 2019 v kategorii PRO BONO

Výstupy z průzkumu rozhodovací praxe obecných soudů o nedobrovolných hospitalizacích se zaměřením na dodržování ústavněprávních a mezinárodněprávních závazků

Kristýna Šulková, autorka průzkumu, Fórum pro lidská práva

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., advokát


Zkušenosti z návštěv v zařízeních, kde je omezována svoboda

Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský, Kancelář Veřejného ochránce práv

Akce je určena pro advokátní veřejnost, zástupce jiných právních profesí, studenty právnických fakult, lékaře, studenty lékařských fakult. Vstup zdarma, nutné přihlášení e-mailem na adrese vdohnal@probonoaliance.cz – do 22. července 2022. Další informace o akci jsou k dispozici u Vítězslava Dohnala, email vdohnal@probonoaliance.cz, tel. 776 834 534.


Zdroj: ČAK

Foto: canva.com 

 

Go to TOP