Ministrem školství bude od 1. července profesor Vladimír Balaš

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 29. června 2022 podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Prezident úvodem poděkoval předchozímu ministru školství Ing. Robertu Plagovi Ph.D., za jím vykonanou práci uznávaného odborníka, který měl a má respekt školské veřejnosti. Dále řekl, že k budoucímu ministrovi má dvě výhrady, a to kvůli jeho posudku v kauze pádu Investiční a poštovní banky a k přijetí někdejšího politika Jana Rumla ke studiu na právnické fakultě, kterou v 90. letech vedl. Hlava státu také kritizovala znovu inkluzi ve školství.

Profesor Balaš uvedl, že jako ministr by chtěl školství reformovat tak, jak v minulém volebním období začal tehdejší ministr Robert Plaga a za správnou cestu označil posun od memorování k využívání dovedností. Za krátkodobý cíl považuje mimo jiné zajištění více peněz na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také nedostatkem míst na středních školách. Za akutní úkol označil začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol.

„Vážím si Vaší odborné erudice, i když se domnívám, že je poněkud mimo specializaci ministra školství. Je to spíše erudice ústavního právníka. Proto jsem Vám doporučil, abyste se seznámil s problematikou regionálního školství,“ uvedl mimo jiné prezident Zeman a popřál jako každému ministrovi, kterého jmenoval, úspěch.

Zdroj: ČTK; hrad.cz
Foto: Fotoarchiv KPR, autorka Hana Brožková

 

Go to TOP