Legislativní rada vlády doporučila schválit nový sankční zákon

Legislativní rada vlády (LRV) doporučila ministrům schválit nový sankční zákon Ministerstva zahraničí, který má vytvořit podmínky pro přijímání vnitrostátních sankcí proti subjektům, které se dopustily závažného protiprávního jednání a nebyly dosud zařazeny na sankční seznam Evropské unie. Zároveň má vytvořit právní základ pro zařazování subjektů na sankční seznam EU z podnětu České republiky. Oznámil to ministr pro legislativu a předseda LRV JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

 

Vláda ve svém programovém prohlášení avizovala termín přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce roku 2023, ruská invaze na Ukrajinu ale přiměla vládu k urychlení přípravy předlohy.

„Legislativní rada vlády doporučila ministrům schválit Magnitského zákon od ministra zahraničí Jana Lipavského. Ten umožní vytvořit náš národní sankční seznam namířený proti těm, kdo porušují lidská práva a podporují ruskou agresi na Ukrajině,“ uvedl ministr Šalomoun.

Předloha má vytvořit právní základ pro cílené vnitrostátní restriktivní opatření přijímaná na základě rozhodnutí České republiky, jež vychází z bezpečnostních zájmů země a jehož účelem je udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. „Tedy i v případech, kdy se restriktivního opatření nepodaří dosáhnout na úrovni Evropské unie nebo je jeho schvalování zdlouhavé,“ stojí v předkládací zprávě resortu.

Zákon stanoví podmínky, za nichž mohou být dotčené subjekty na vnitrostátní sankční seznam zapsány, a umožňuje uplatnit vůči nim i jiné sankce, než které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU. Předloha má zároveň zakotvit mechanismus přípravy návrhů na zařazení subjektů na evropský sankční seznam z podnětu ČR.

Národní sankční zákon má však být úzce spjat s předpisy EU, které vymezují sankcemi postižitelné jednání a stanoví uplatnitelná omezující opatření. To znamená, že při realizaci nového sankčního zákona bude Česko vázáno právě předpisy EU a nebude moci postihovat jednání jiné, než které vymezuje evropská legislativa.

Zároveň pokud bude některý subjekt zařazen na vnitrostátní seznam ještě předtím, než Česko podá návrh k zařazení na seznam unijní, bude bezodkladně podán návrh právě na vložení daného subjektu na sankční seznam EU. Pokud následně sankcionovaný subjekt bude na evropský seznam zařazen, bude zápis na vnitrostátní seznam zrušen v případě, že evropské sankce budou stejného rozsahu, jako ty vnitrostátní.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP