Potřebnou licenci na poskytování crowdfundingu nemá v ČR žádný subjekt

Provozovatelům crowdfundingu v celé Evropské unii zbývá posledních pět měsíců, aby získali licenci a mohli poskytovat své crowdfundingové služby. Komplexní regulaci tohoto stále oblíbenějšího typu financování zavedlo nařízení EU, které musely všechny členské země implementovat do svých zákonů. V Česku o potřebné povolení zatím podle informací z České národní banky nikdo ani nezažádal. V celé Evropské unii pak licenci doposud získal jen jediný subjekt, a to španělská crowdfundingová platforma. Podle expertů na právo v oblasti fintechu a startupů hrozí, že české platformy nestihnou licence získat a jejich pozice by tak obsadily zahraniční společnosti. Díky takzvanému jednotnému evropskému pasu totiž stačí jediné povolení pro působení ve všech státech Evropské unie. Potenciální výhoda vstupu český platforem na zahraniční trhy by se tak mohla obrátit proti nim.

 

„Reálně hrozí, že se povolení nestihnou udělit. Klasická licenční řízení často trvají i rok a zde zbývá již jen pět měsíců, přitom o licenci ještě nikdo nezažádal. Pokud české crowdfundingové platformy nezpracují a nepodají žádosti co nejdříve, mohou zapomenout na velké příležitosti, které jim nové nařízení Evropské unie přináší – naopak jim hrozí, že se do tohoto podnikání v Česku pustí některý ze zahraničních subjektů, který vzniklé situace využije,“ říká expert na právo v oblasti fintechu a startupů Mgr. et Mgr. Filip Murár z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

„Na případné prodloužení přechodného období, ve kterém je třeba licenci získat, se spoléhat nelze. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy sice doporučuje odklad o rok, ale pouze kvůli dostatku času pro regulatorní orgány na vydání licencí. Podle návrhu by totiž i tak bylo nutné žádost podat již do 1. října tohoto roku – crowdfundingové platformy by na to tak vlastně měly ještě méně času. A navíc Evropská komise o tomto ještě ani nerozhodovala,“ vysvětluje Filip Murár.

Dosavadní provozovatelé crowdfundingových platforem sice mohou pokračovat v činnosti i bez povolení ČNB, avšak nejdéle do letošního 10. listopadu. Pak již bude licence od ČNB nutností. Příslušný zákon implementující nařízení EU v dubnu schválil Parlament a podepsal prezident. Na provozovatele crowdfundingu jsou nově kladené podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Zároveň ale nová zákonná regulace crowdfundingu zásadně usnadní českým crowdfundingovým platformám vstup na zahraniční trhy a zároveň umožní českým investorům snadnou participaci na mezinárodních projektech.

Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový crowdfunding, kde investor poskytne peněžní prostředky financovanému podniku se závazkem jejich vrácení a zaplacení úroku, a investiční crowdfunding, kde investor zakoupí převoditelné cenné papíry vydané financovaným podnikem, typicky akcie nebo dluhopisy, nebo zakoupí podíly na financovaném podniku. Naopak např. oblíbený charitativní crowdfunding novému nařízení nepodléhá.

 

Zdroj: EMC
Foto: canva.com

Go to TOP