Na akcích k oslavám 100 let KS Ostrava se podíleli i advokáti ze severní Moravy

Ostravské paragrafy – den plný exkurzí, prezentací soudních jednání, diskusí, přednášek, divadelních a filmových představení, to vše s právní tématikou, se uskutečnil 26. května 2022 v Ostravě a ve Frýdku-Místku u příležitosti 100. výročí existence Krajského soudu v Ostravě. Bohatý program pro veřejnost uspořádal ve spolupráci s krajským soudem Nadační fond Paragraf a na doprovodném programu se jako partner akce účastnila vedle dalších i Česká advokátní komora. Tento program se uskutečnil, jak přímo v budově Krajského soudu v Ostravě, tak i v Okresním soudu v Ostravě a Okresním soudu ve Frýdku-Místku.


Návštěvníci se při prohlídkách budovy soudu seznámili s její historií sahající do roku 1870, vznikem Krajského soudu v Ostravě a následným zahájením jeho úřední činnosti k 15. květnu 1922, přes dokončení stavby hlavní budovy v roce 1929. Viděli také putování soudních spisů po budově soudu, od vnější podatelny, přes soudní oddělení, jednací síně, centrální tisková oddělení až po odchozí podatelny. Uskutečnil se zde simulovaný soudní proces, který se setkal s velkou odezvou, ale i besedy se zástupci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, se soudci, státními zástupci, ale samozřejmě i s advokáty.

Česká advokátní komora se do programu pro veřejnost zapojila v debatních místech, která měla komora zřízena v jednacích síních Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Frýdku-Místku, kde zástupci Komory debatovali nejprve se studenty středních škol a dále pak s širokou veřejností o postavení a úloze advokátů v systému české justice, o postavení a úkolech České advokátní komory jako samosprávné stavovské organizace advokátů a o jejích aktivitách ve vztahu ke zvyšování právního vědomí studentů a ostatní veřejnosti.

Advokáti se rovněž v rolích obhájců zúčastnili simulovaných soudních jednání pro veřejnost, která proběhla v Okresním soudu v Ostravě a Okresním soudu ve Frýdku-Místku. Zajímavá a přínosná byla účast zástupců advokacie – JUDr. Jana Skřipského, Ph.D., a JUDr. Igora Honuse v tematických panelových diskusích, které navazovaly na dopolední a odpolední představení filmu Dvanáct rozhněvaných mužů a divadelního představení THRILL ME (Vzruš mě!) v nastudování Národního divadla Moravskoslezského.

Na tomto místě je potřeba poděkovat kolegům, kteří se do celé akce zapojili, a to konkrétně JUDr. Marku Křížovi, Ph.D., který debatoval v Okresním soudu ve Frýdku-Místku, Mgr. Jakubu Vepřekovi a JUDr. Martinu Grobelnému, kteří vystupovali jako obhájci v simulovaném procesu v Okresním soudu v Ostravě. Dík patří také Mgr. Lucii Damkové jako obhájkyni v simulovaném soudním jednání v Okresním soudu ve Frýdku-Místku, debaty na Krajském soudu v Ostravě pak  byly zajištěny účastí Mgr. Pavla Otipky, regionálního představitele ČAK pro severomoravský region.

O účast na veškerých aktivitách, na kterých participovala Česká advokátní komora, byl velký zájem a v tomto ohledu se České advokátní komoře podařilo zase o kousek přiblížit advokacii veřejnosti.


Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel ČAK pro region Severní Morava

Foto: Pavel Otipka

 

Go to TOP