Novela zákona o zpravodajských službách upraví působnost BIS i ÚZSI

Především sladit terminologii zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, s dalšími předpisy má za cíl novela, kterou předložili do připomínkového řízení společně předseda vlády prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., a Bezpečnostní informační služba (BIS). Novela nepřináší věcné změny, mírně však upravuje vymezení působnosti českých tajných služeb, kterými jsou vedle kontrarozvědky BIS také civilní rozvědka Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Vojenské zpravodajství (VZ).

 

Předkladatelé v důvodové zprávě uvádějí, že zákon o zpravodajských službách byl od roku 1994 vícekrát novelizován, aby odrážel technologický a společenský vývoj. Na základě posledních zkušeností s činnostmi, které ohrožují národní bezpečnost, je podle důvodové zprávy potřeba lépe vymezit působnost zpravodajských služeb.

Například BIS by podle nového znění zákona neměla zabezpečovat informace o „činnostech ohrožujících státní a služební tajemství“, ale o „záměrech i činnostech ohrožujících ochranu utajovaných informací“. Doplnit povinnost zjišťovat informace také o „záměrech“ má předpis doplnit i u činností, které mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy ČR.

Zákon má také nově přímo v popisu působnosti BIS uvádět, že kontrarozvědka má zjišťovat informace o záměrech a činnostech „spočívajících v šíření a zneužití zbraní a střeliva, zbraní hromadného ničení, jejich nosičů, vojenského materiálu, výbušnin a zboží dvojího užití“. Podobné formulační změny se týkají i ÚZSI a VZ.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP