EK žaluje Česko kvůli pravidlům o obsahu audiovizuálních médií

Evropská komise zažalovala Česko a další čtyři státy Evropské unie za to, že nevynucují nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání přijatá v roce 2018. Komise požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty, neboť české orgány nezapracovaly obsah směrnice do vnitrostátního práva.

 

Podle unijní exekutivy má směrnice mimo jiné zlepšit ochranu dětských diváků, podpořit kulturní rozmanitost vysílaných děl či rozšířit definici nezákonného a škodlivého obsahu na internetové platformy pro sdílení videonahrávek, stanovuje rovněž povinný podíl nejméně 30 procent evropské produkce v digitálních videotékách.

České Ministerstvo kultury uvedlo, že v tomto i předchozím volebním období Poslaneckou sněmovnu opakovaně žádalo o přednostní projednání normy, která unijní směrnici o audiovizuálních mediálních službách začlení do tuzemského právního řádu. Bylo si vědomo možných následků, pokud to republika nestihne včas.

„Za tím účelem bylo do Poslanecké sněmovny zasláno několik dopisů s žádostí o přednostní projednání jak v předchozím volebním období, tak i v tomto,“ uvedl resort. „První čtení návrhu proběhlo v Poslanecké sněmovně dne 22. března 2022 a následně byl projednáván v gesčním volebním výboru. V nejbližší době lze očekávat projednávání návrhu zákona ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně,“ konstatovalo Ministerstvo kultury.

Členské státy a europoslanci směrnici schválili v roce 2018 a jednotlivé země měly čas do září 2020, aby její obsah zapracovaly do svých zákonů. To v termínu nestihlo 23 států, kterým Evropská komise v listopadu téhož roku zaslala první výzvu k nápravě. Druhá výzva se o rok později týkala 11 zemí, z nichž až dosud podmínky nesplnilo pět států – žaloby se kromě Česka týkají také Slovenska, Irska, Rumunska a Španělska.

Podle Ministerstva kultury nastane samotné podání žaloby až s odstupem několika týdnů, do té doby má Česká republika prostor na urychlené dokončení transpozičního procesu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP