ČR podepsala Druhý dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Ve čtvrtek 20. června 2024 podepsala Česká republika ve Štrasburku u příležitosti zasedání Výboru Rady Evropy k Úmluvě o počítačové kriminalitě Druhý dodatkový protokol k této Úmluvě, který se týká posílení mezinárodní spolupráce a zpřístupňování elektronických důkazů v trestním řízení.

 

Za Českou republiku dokument podepsal JUDr. Petr Válek, LL.M., Ph.D., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel České republiky při Radě Evropy. ČR se tak stala 45. smluvní stranou, která Druhý dodatkový protokol podepsala.

Druhý dodatkový protokol o posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů v trestním řízení je významným milníkem v oblasti mezinárodní spolupráce a potírání kybernetické kriminality. Protokol zavádí některé zcela nové formy spolupráce, včetně možnosti vyžádat některé typy elektronických informací za účelem jejich využití jako důkazů v trestním řízení přímo od privátních poskytovatelů elektronických služeb, kteří působí na území jiného státu.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: Pexels.com

 

Go to TOP