Regulace crowdfundingu otevírá českým investorům dveře do zahraničí

Nová zákonná regulace crowdfundingu zásadně usnadní českým crowdfundingovým platformám vstup na zahraniční trhy a zároveň umožní českým investorům snadnou participaci na zahraničních projektech. Komplexní regulace tohoto stále oblíbenějšího typu financování se dostala do české legislativy v dubnu t. r. díky implementaci nařízení Evropské unie. Provozovatelům crowdfundingu nyní zbývá půl roku, aby získali povolení České národní banky. Pak už budou mít – díky takzvanému jednotnému evropskému pasu – možnost poskytovat crowdfundingové služby na základě jediného povolení ve všech členských státech Evropské unie. Nová regulace by tak mohla zvýšit atraktivitu crowdfundingu mezi investory – odborníci očekávají až násobný nárůst investic přes tyto platformy.

 

„Povinné zavedení nařízení Evropské unie přináší českým crowdfundingovým platformám nejen povinnosti, ale i velké příležitosti,“ říká expert na právo v oblasti fintechu a startupů Mgr. et Mgr. Filip Murár z mezinárodní Advokátní kanceláře Noerr. „Kromě toho, že po získání potřebné licence budou moci snadno rozšířit své služby i do všech dalších států Evropské unie bez nutnosti získávání dalších povolení, regulace zvýší atraktivitu tohoto způsobu investování. Nárůst investic přes crowdfundingové platformy by mohl již během prvního roku dosáhnout výše několika desítek procent, v dalších letech by růst mohl být i násobný. Přispěje k tomu i celková situace na finančním trhu, kdy investoři hledají alternativní způsoby investování,“ doplňuje Filip Murár.

Dosavadní provozovatelé crowdfundingových platforem sice mohou pokračovat v činnosti i bez povolení České národní banky, avšak nejdéle do letošního 10. listopadu. Pak již bude licence od ČNB nutností. Příslušný zákon implementující nařízení EU v dubnu schválil Parlament a podepsal prezident republiky. Na provozovatele crowdfundingu jsou nově kladené podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb.

Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový crowdfunding, kde investor poskytne peněžní prostředky financovanému podniku se závazkem jejich vrácení a zaplacení úroku, a investiční crowdfunding, kde investor zakoupí převoditelné cenné papíry vydané financovaným podnikem, typicky akcie nebo dluhopisy, nebo zakoupí podíly na financovaném podniku. Naopak např. oblíbený charitativní crowdfunding novému nařízení nepodléhá.

 

Zdroj: EMC
Foto: canva.com

Go to TOP