Od 1. července 2024 je opět v činnosti karlovarská pobočka KS v Plzni

S prvním prázdninovým dnem, tedy 1. července 2024, byla opět otevřena pobočka Krajského soudu v Plzni – v Karlových Varech, umístěná v budově Okresního soudu v Karlových Varech v Moskevské ulici. Informovala o tom mluvčí KS v Plzni Mgr. Jana Rubášová.

 

Okruh činností poskytovaných pobočkou od 1. 7. 2024

 

Podatelna

 • příjem písemných podání do všech agend Krajského soudu v Plzni kromě utajovaných písemností
 • u podání do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů se jejich zápis provádí přímo do příslušných informačních systémů
 • u insolvenčních podání se provádí jejich skenování přímo do systému ISIR
 • příjem žádostí o výpisy z evidence skutečných majitelů
 • příjem originálů směnek, jejich evidence a vracení

Infocentrum

 • podává informace pro účastníky řízení o stavu řízení v rozsahu vnitřního a kancelářského řádu
 • zajišťuje vyhotovení stejnopisů rozhodnutí pro účastníky řízení
 • zajišťuje vyznačování doložek právní moci či vykonatelnosti na rozhodnutích Krajského soudu v Plzni (tyto úkony se týkají všech agend Krajského soudu v Plzni, kromě agend veřejných rejstříků fyzických a právnických osob Krajského soudu v Plzni.)
 • podává všeobecné informace týkající se agend Krajského soudu v Plzni, např. kde lze nalézt dostupné elektronické formuláře pro insolvenční podání, podání do evidence skutečných majitelů a ostatní agendy veřejných rejstříků
 • zajišťuje vyhotovování výpisů ze systému ISVR
 • zajišťuje pořizování úředních záznamů do spisů, např. s omluvou účastníka z jednání apod.

 

Zdroj: Krajský soud v Plzni
Ilustrační foto: Wikimedia/Motak.23, CC BY-SA 4.0

Go to TOP