NAAU si zaregistrovala profil na charitativním portálu Benevity

Ukrajinská národní advokátní komora (NAAU) si zřídila a zaregistrovala profil na mezinárodním portálu Benevity, aby mohla shromažďovat dary na podporu ukrajinských právníků postižených vojenskou agresí na Ukrajině. Benevity je společnost se sídlem v Calgary, která poskytuje platformy pro správu charitativních darů a grantů. 

 

„Vážíme si trvalé podpory mnoha z vás, kterou cítíme každou vteřinu této hrozné a těžké doby. Válka na Ukrajině stále probíhá a my pokračujeme v získávání finančních prostředků na pomoc kolegům právníkům. Naši kolegové a partneři zoufale potřebují finanční podporu. Inflace, devalvace měny, nedostatek potravin a pohonných hmot značně komplikují každodenní život,“ stojí v prohlášení NAAU zveřejněném na platformě.

„Národní advokátní komora Ukrajiny zřídila správní radu, jejímiž členy jsou respektovaní právníci z různých regionů Ukrajiny. Rada se schází téměř každý den a rozděluje finanční prostředky potřebným. Dosud získalo podporu více než 300 právníků. Někteří kolegové bohužel již zemřeli, mnoho právníků zcela ztratilo své domovy. S ohledem na současnou situaci v naší zemi vyzývá Národní advokátní komora Ukrajiny k darování finančních prostředků na podporu činnosti správní rady,“ je uvedeno v profilu NAAU na webových stránkách Benevity.

Finanční pomoc bude distribuována Charitativní nadací NAAU „těm kolegům, kteří ji nejvíce potřebují, zejména právníkům, kteří ztratili své domovy, trpěli, nemají prostředky na živobytí, nemohou nakupovat potraviny, léky a další nezbytné věci…“

Všechny dary poskytnuté NAAU prostřednictvím Benevity zdvojnásobí společnost LexisNexis.

Výzva NAAU k poskytnutí daru prostřednictvím portálu Benevity ZDE.

 

Zdroj: NAAU
Foto: NAAU

Go to TOP