Pohled na přítomnost i budoucnost online soudnictví nabídne onlinesoud.cz

Chcete se získat praktické informace o tom, jak fungují online soudy v zahraničí a jak by mohly podle názorů představitelů justice i jiných

Chcete se získat praktické informace o tom, jak fungují online soudy v zahraničí a jak by mohly podle názorů představitelů justice i jiných oborů vypadat v České republice? Zajímáte se o názory odborné a laické veřejnosti na témata spojená s online soudy? Chcete otestovat pilotní ukázky prvních aplikací z tuzemska i ze zahraničí, které souvisí s online soudy?

 

Užitečným zdrojem informací pro vás může být nový informační portál, který je od 9. května dostupný na adrese onlinesoud.cz.

Tento informační portál vznikl a bude udržován v rámci výzkumného projektu prováděného předními tuzemskými univerzitami, Masarykovou univerzitou a VUT Brno a dále přední tuzemskou advokátní kanceláří PRK Partners. Odbornými garanty projektu jsou Ministerstvo spravedlnosti a Městský soud v Praze[1].

Kromě jiného si na tomto portále můžete již teď vyzkoušet – v rámci nezávazného pilotu zdarma – online vyjednávání o sporných otázkách, které je možné kvantifikovat. Můžete se rovněž zúčastnit veřejné ankety, týkajících se přípravy online soudnictví u nás, nebo využít jednoduchý informační rozcestník o současných způsobech řešení spotřebitelských sporů.

V neposlední řadě zde naleznete záznamy diskusních kulatých stolů, které jsou pořádány o různých aspektech přípravy online soudů s účastí zástupců Ministerstva spravedlnosti, soudců, advokátů, nevládních organizací a expertů z různých oborů v rámci zmíněného výzkumného projektu.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

 


[1] Projekt s názvem Online dispute resolution (ODR) – konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu / online soudnictví je spolufinancovaný TAČR.

 

Go to TOP