Konference UPP ČR vzbudila velký zájem podnikových právníků

Pohled odborníků na pracovní právo či whistleblowing nabídla účastníkům z řad podnikových právníků konference Podnikový právník 2022, která se konala 28. dubna v Praze. Obě tato témata vzbudila velký zájem účastníků akce, stejně tak jako informace o novinkách z EU k hospodářské soutěži či k problematice elektronického právního jednání.

 

V úvodním příspěvku zaměřeném na elektronické právní jednání doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor Masarykovy univerzity v Brně pro legislativu a informační technologie, zmínil rovněž překvapující soudní rozhodnutí týkající se elektronického podpisu. Diskutovala se i možnost konání valné hromady elektronicky.

 

Na jeho přednášku navázal Mgr. Aleš Musil, M.A., který zastává manažerskou pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v Bruselu. Představil připravované zákony o digitálních službách a digitálních trzích: „Připravovaný akt o digitálních trzích (DSA) je jasným signálem, že Evropa je připravena vynucovat pravidlo, že co je nezákonné offline, je nezákonné i online. DSA bude plnit jakousi roli semaforu pro internet.“

 

Na konferenci dále vystoupili prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (na fotografii vlevo), náměstek ministra vnitra pro státní službu, a ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti JUDr. Jiří Kapras. Věnovali se aktuálním výzvám pracovního práva a připravovanému zákonu o ochraně oznamovatelů.

 

„Všechna témata byla velmi dobře představena, a to díky skvělým speakerům, kteří uvedli nové výzvy, jež přináší právní úprava v České republice nebo EU. To vše přivedlo do přednáškového sálu Pražské energetiky bezmála 90 posluchačů a další desítky se připojily online,“ zhodnotila akci v jejím závěru prezidentka Unie podnikových právníků ČR JUDr. Marie Brejchová. LL.M. (na fotografii vpravo) „Témata, která zazněla, budou samozřejmě dál na stole. Mimo jiné se jimi budeme zabývat v našich odborných sekcích,“ uzavřela Marie Brejchová.

 

 

Zdroj: Unie podnikových právníků ČR
Foto: UPP

Go to TOP