Podle ombudsmana je u příspěvku na zvláštní pomůcku novela nedostatečná

Novela zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým stále neřeší nárok na příspěvek na motorové vozidlo u lidí, kteří mají problémy s hybností třeba kvůli poruše mozku, nikoli kvůli vadě pohybového ústrojí. Podle ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka tak záleží na diagnóze, nikoliv na stavu žadatele, což vede k nespravedlivému rozlišování.

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením vešla v platnost 1. března a rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou získat příspěvek na pomůcku. „Je samozřejmě dobře, že změna zákona umožní více lidem s postižením na příspěvek dosáhnout. Neřeší to ale tu největší nespravedlnost, na kterou u příspěvku na motorové vozidlo dlouhodobě upozorňujeme,“ uvedl ombudsman JUDr. Stanislav Křeček. I po změně zákona podle něj stále platí, že nárok na příspěvek mají jen lidé se určitou příčinou poruchy pohyblivosti. „Ti, kdo se nemohou pohybovat, ale důvodem je třeba postižení mozku, nikoli přímo porucha pohybového ústrojí, mají smůlu, novela jim situaci nezlepšila,“ řekl Křeček.

Na zamítnutí žádosti o příspěvek na auto si u kanceláře stěžují lidé například s roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou nemocí. Úřady žádosti zamítají s odůvodněním, že jejich onemocnění není těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Zcela se přitom pomíjí fakt, že reálné projevy jejich poruchy pohyblivosti jsou zcela srovnatelné s poruchami zapříčiněnými vadou nosného a pohybového ústrojí vymezenými přílohou k zákonu.

Novela umožňuje získat celý příspěvek na auto lidem s vyšším příjmem, kterým byl dříve příspěvek krácen. Rozšiřuje i výčet diagnóz, u kterých lze žádat o příspěvek na další pomůcky jako například schodolezy, zvedací plošiny, ale i rozšíření dveří v bytě nebo uzpůsobení koupelny. Na tyto příspěvky tak nově dosáhnou i lidé bez postižení nosného pohybového aparátu, jejichž mobilita je výrazně narušena závažnými interními chorobami. Příkladem jsou lidé s nemocemi plic nebo srdce.

Zdroj: TZ Veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP