ERA nabízí vzdělávací příležitosti ukrajinským právníkům

Vzhledem k tomu, že na Ukrajině stále probíhá válka, školení právníků se v tomto čase nemusí jevit jako nejvyšší priorita. Přesto musí mít miliony ukrajinských uprchlíků v členských státech EU možnost uplatňovat svá práva. Také obnova země bude vyžadovat právníky, kteří se dobře orientují v oblasti právního státu – tím spíše, že vyhlídka Ukrajiny na členství v EU se jeví jako reálná.


Z tohoto důvodu Akademie evropského práva (ERA) nabízí právníkům z Ukrajiny, kteří aktuálně mohou pobývat i v České republice, pomoc při využívání jejích školicích programů. Cílem stipendií a volných míst je podporovat obránce lidských práv a právního státu. Ukrajinští právníci, soudci, státní zástupci a další regulovaní právníci se budou moci zdarma účastnit připravovaných programů ERA týkajících se klíčových témat, jako je azylové právo, migrační právo a lidská práva.


Připraveny jsou tyto programy:

Konference o evropském imigračním právu 2022
Číslo události: 422R28e
Online, 12.–13. května 2022

Ochrana migrujících pracovníků v neregulérní situaci v Evropě
Číslo události: 422D128ef
Trier/Online, 13.–14. června 2022

Konference o správě hranic EU 2022
Číslo události: 322R14ef
Varšava/Online, 7.–8. července 2022

Konference o evropském azylovém a migračním právu 2022
Číslo události: 422R29ef
Trier/Online, 29.–30. září 2022

Trestní právo a lidská práva: Nedávná judikatura ESLP
Číslo události: 322D111e
Online, 8.–9. prosince 2022

Ukrajinští praktici budou také způsobilí žádat o stipendijní program ERA, který může pokrýt až plné náklady na účast v kterémkoli z programů ERA. Více informací o stipendijním programu ERAwww.era.int/scholarships

Zdroj: era.int

Go to TOP