Právě vychází BA č. 4, zve na Právníka roku a Karlovarské právnické dny

Na první jarní galavečer Právníka roku, který se koná 27. 5. 2022 v pražském TOP HOTELU po více než dvouleté „koronavirové“ pauze, zvou všechny aktivní advokáty a advokátky pořadatelé této výjimečné celojustiční společenské události v BA č. 4/2022, který právě vychází. Další významnou akcí, jejíž pozvánku nejnovější číslo Bulletinu advokacie přináší, je XXIX. ročník Karlovarských právnických dnů.

 

Vstupenky na již XVI. slavnostní galavečer Právníka roku, s osvědčenými moderátory Alešem Hámou a Jakubem Wehrenbergem a s koncertem Kamila Střihavky a skupiny Leaders, si můžete pomocí QR kódu zakoupit i přímo ZDE:

 

Program i další informace ke Karlovarským právnickým dnům, včetně obvyklého hlasovacího lístku ankety o nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice, pak najdete i přímo na www.kjt.cz. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou dát svůj hlas Bulletinu advokacie!

Jeho nejnovější číslo ale samozřejmě především přináší řadu zajímavých a přínosných odborných příspěvků. V první řadě je jistě nutné jmenovat článek prof. Luboše Tichého, nazvaný O kumulaci nároků na náhradu škody a konkurenci právních norem. Autor analyzuje otázku kumulace (konkurence) nároků na náhradu škody, přičemž nejdříve rozebírá zahraniční přístupy (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Anglie a Wales, Francie), potom českou právní úpravu v občanském zákoníku i českou odbornou literaturu a závěrem přichází s vlastním návrhem na řešení tohoto problému v českém právu.

Dále BA č. 4 nabízí čtenářům mj. i dva trestněprávní příspěvky, a to článek Jana Kociny Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám  a článek Tomáše Gawrona Následky obranného jednání ve sféře třetí osoby – nutná obrana nebo krajní nouze?

První z nich se zabývá rekapitulací nejzásadnějších výkladových problémů, které vznikají při aplikaci ustanovení o odklonech ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob, zejména pak tím, která fyzická osoba je oprávněna učinit zákonem předpokládané jednání pro možnosti použití odklonu, především pak která osoba je oprávněna dát souhlas, učinit doznání a prohlášení o vině. Autor druhého článku v něm kriticky hodnotí dosavadní doktrinální závěry k danému tématu a podrobně rozvádí, proč je na místě aplikovat v těchto případech ustanovení o nutné obraně.

Další dva odborné příspěvky se týkají svěřenských fondů. Jiří Jarolím ve svém článku nazvaném Je svěřenský fond právnickou osobou? Měl by se jí stát? nastiňuje své koncepční návrhy, jejichž cílem je přiblížit svěřenský fond angloamerickému trustu a současně zajistit větší souladnost „českého trustu“ s kontinentálním právním řádem.

Článek Adama Holubáře a Andrey Bartíkové Flexibilita (nastavené) investiční strategie fundací a svěřenských fondů se pak zaměřuje na povinnosti členů orgánů fundací a správců svěřenských fondů při správě jmění a na možný rozpor těchto povinností, především povinností péče řádného hospodáře, s případnou vůlí zakladatele ohledně investiční strategie fundace či svěřenského fondu.

Nejnovější číslo BA přináší samozřejmě i obvyklou judikaturu českých i mezinárodních soudů a také krátký přehled aktivit ČAK i advokátů a advokátek v souvislosti s válkou na Ukrajině a pomocí obětem ruské agrese. V praxi jistě řada advokátů využije článek Petry Vráblikové Jak postupovat při uplatňování opatření vůči Rusku při výkonu advokacie, který najdete v Aktualitách. Tento její příspěvek, stejně jako všechny příspěvky k tomuto tématu pak samozřejmě najdete i v Advokátním deníku pod záložkou Ukrajina.

 

Redakce AD
Foto: archiv BA

Go to TOP